مرتضی آبدار با اعلام این خبر، اظهار کرد: «با توجه به انتخاب کمیته بین‌المللی معماری بومی (سیاو /  ایکوموس) و سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، کنفرانس ۲۰۱۸ با موضوع «میراث‌فرهنگی و توسعه پایدار» از ۹ تا ۱۱ مهر ۱۳۹۷، در تبریز برگزار می‎شود.» او با اشاره به‌عنوان بین‎المللی تبریز در سال ۲۰۱۸ یعنی «پایتخت گردشگری جهان اسلام»، غنی بودن میراث‌فرهنگی و تاریخی اصیل تبریز را دلیل اصلی انتخاب از سوی کمیته بین‌المللی معماری بومی و سازمان میراث‌فرهنگی دانست و گفت: «هدف ایکوموس تشویق جوامع محلی و مردم سراسر جهان برای توجه به جایگاه میراث‌‌فرهنگی در هویت و اجتماعی شدن افراد، آگاهی‌افزایی از میزان گستردگی و آسیب‌پذیری میراث‌فرهنگی و همچنین تلاش در جهت حفاظت و ارتقای میراث‌فرهنگی است.»‌ آبدار به محورهای اصلی و فرعی این کنفرانس هم اشاره کرد و گفت: «محور اصلی کنفرانس «میراث‌فرهنگی و توسعه پایدار» بوده و محورهای فرعی آن شامل حفاظت از میراث‌فرهنگی به‌عنوان محرک و هدایت‌کننده توسعه پایدار، میراث بومی تبریز، ایران و خاورمیانه، میراث بومی و پایداری موردهای مطالعاتی عنوان شده است که درخصوص این موارد از ۱۲ کشور به علاوه ایران، معماران و استادان برجسته به ارائه مقالات خود خواهند پرداخت.»