به گزارش «ایسنا»، پرونده منظر باستان‌شناسی ساسانی فارس که با همکاری باستان‌شناسان، فیلمبرداران، مستندسازان و محققان ۳ سال کار پژوهش و مطالعه روی آن انجام شده، از فیروزآباد شروع می‌شود و تا بیشابور و سروستان در استان فارس ادامه دارد. این منطقه شامل مجموعه‌ای وسیع مانند کاخ، شهر و غار است، به گزارش «چمدان»، قلعه دختر فیروزآباد، کاخ فیروزآباد، کاخ سروستان و تنگ چوگان از جمله آثار شاخص این محور است. هر چند برخی باستان‌شناسان معتقد بودند که هر کدام از این سه محوطه‌ تاریخی یعنی شهر گور، سروستان و قلعه دختر جداگانه ظرفیت ثبت در فهرست میراث جهانی را دارند و به همین دلیل از سال ۱۳۸۷ هر کدام را در قالب یک پرونده‌ جداگانه در فهرست موقت یونسکو ثبت کردند، اما سال گذشته و همزمان با ارسال و پرونده‌ «محور ساسانی فیروزآباد» یک نامه‌ اصلاحیه نیز به یونسکو ارسال و اعلام کردند تمایل دارند هر سه محوطه را در قالب یک پرونده‌ کلی در یونسکو به ثبت برسانند.

البته معاونت میراث فرهنگی این سه محوطه تاریخی را در قالب یک پهنه و نه پرونده‌ای زنجیره‌ای برای ثبت جهانی معرفی کرده است. معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری پیش از این اعلام کرده بود که به دلیل گستردگی حوزه ثبت و پیچیدگی‌های متعدد به ویژه تعهدات سازمان میراث فرهنگی در زمینه تملک عرصه‌های آثار تاریخی «شهر گور فیروزآباد»، سنگینی و حجم گسترده آثار محور ساسانی در «کاخ اردشیر»، «قلعه دختر» و نقش برجسته‌های ساسانی فیروزآباد، شهر تاریخی «بیشاپور»، «تنگ چوگان» و «غار شاپور» و «سروستان»، دفاع و مذاکره برای ثبت این پرونده سنگین‌تر و پیچیده‌تر از دوره‌های گذشته است. حالا «منظر باستانی ساسانی فارس» پس از تخت‌جمشید، پاسارگاد و باغ جهانی ارم چهارمین اثر جهانی استان فارس است.