اجرای هفت طرح باغات مدرن در آذربایجان شرقی

وی ضمن تشریح برنامه‌‌‌های سازمان در حوزه تولیدات گیاهی در سال جهش تولید با مشارکت مردم گفت: در سال گذشته با تلاش کشاورزان و بهره‌برداران و اجرای طرح‌‌‌های مختلف وزارت جهاد کشاورزی با همت کارشناسان کشاورزی موفق به تولید ۴ میلیون و ۴۳۸‌هزار تن محصولات کشاورزی شدیم که با هدف‌‌‌گذاری‌‌‌های صورت‌گرفته در سال‌جاری این میزان به ۵ میلیون و ۲۸۰‌هزار تن خواهد رسید. فتحی با تشریح این هدف‌‌‌گذاری در زیربخش‌‌‌های مختلف کشاورزی گفت: در حوزه زراعت در سال گذشته، ۲ میلیون و ۵۹۰‌هزار و ۷۴۹ تن محصولات کشاورزی تولید شد که در برنامه تحولی کشاورزی این سازمان در سال‌جاری این میزان به ۲ میلیون و ۶۰۲‌هزار تن خواهد رسید. در هدف‌گذاری انجام شده برای سال جدید، سطح زیرکشت محصولات زراعی در دیمزار‌‌‌ها به ۶۲۳‌هزار و ۱۰ هکتار افزایش خواهد یافت، اما در مزارع آبی با توجه به برنامه‌‌‌ریزی که در زمینه کاهش مصرف آب در کشاورزی در حال اجراست، سطح زیر کشت از ۱۹۱‌هزار و ۴۸۷ هکتار به ۱۷۹‌هزار و ۸۱ هکتار کاهش خواهد یافت. وی در خصوص تغییرات قابل‌توجه کشاورزی استان در حوزه زراعت در سال ۱۴۰۳ گفت: طبق برنامه الگوی کشت ابلاغی در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۰‌هزار هکتار از سطح زیر کشت گندم آبی در استان کاسته خواهد شد؛ همچنین سطح زیر کشت گوجه‌‌‌فرنگی و برخی از محصولات صیفی و سبزی نیز به طور محسوسی کاسته شده است.