وی این جمع شکل گرفته از سراسر کشور را محصول نگاه حمایتی وزارتخانه دانست و افزود: این تشکل اثرگذار در دوره مدیریت ضرغامی تشکیل و موجب انسجام بین استان‌ها شد. شالبافیان با بیان اینکه این کنار هم قرار گرفتن‌ها موجب طرح بحث می‌شود، ادامه داد: وزارتخانه به این امر معتقد است که کارها باید توسط خود شما انجام شود. معاون گردشگری کشور با اشاره به اینکه برخی کارهای حمایتی در حال انجام است که شما از آن بی‌اطلاع هستید، افزود: صدور مجوزهای ثبت‌محور و تأیید‌محور که توسط وزارت اقتصاد انجام شد با وجود مورد تأیید بودن اصل آن، منجر به صدور مجوزهای بی‌رویه و بدون کارشناسی شد. شالبافیان با بیان اینکه ضابطه‌مند کردن صدور مجوزها زمان زیادی را از وزارتخانه گرفت، تصریح کرد: صدور مجوزها با تأیید اهلیت متقاضی یکی از اموری بود که با حمایت ضرغامی محقق شد.

وی با اشاره به اینکه در حوزه بازاریابی و تولید محتوا از سال گذشته کارهایی را آغاز کرده‌ایم، ادامه داد: نگاه ما این است که اقامتگاه‌های بوم‌گردی محل تلاقی سه مأموریت وزارتخانه هستند و این ظرفیت با تولید و انتشار محتوا قابل ارائه و نمایش است. معاون گردشگری کشور با اشاره به نگاه برابر وزارتخانه به تشکل‌های استانی، ادامه داد: در یک سال اخیر بخشنامه‌های تسهیل‌کننده بسیاری در حوزه‌های مختلف ابلاغ شده که هنوز در سطح استان و شهرستان تسری پیدا نکرده است و در این راستا شما باید به ما کمک کنید. ما نگاه برابری به تشکل‌ها داریم و هیچ برنامه در سطح ملی و بین‌المللی نیست که از تشکل ‌بوم‌گردی دعوت نشده باشد. وی بر تقویت ارتباط اقامتگاه‌های استانی با یکدیگر و تشکل کشوری و استانی تاکید کرد و ادامه داد: این تشکل تازه تأسیس شده و باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین وجود هر چالشی در استان‌ها باید اطلاع‌رسانی و پیگیری شود.