با پیگیری صورت گرفته، ضمن شروع محدود کشت چغندر قند، کارخانه ۵هزار تنی قند خاورمیانه نیز به همت مالکان، مدیران و کارشناسان و همراهی مسوولان مجددا سال ۱۳۹۷ وارد مدار تولید شده و حیاتی دوباره به کشت چغندرقند در منطقه داده است. در سال زراعی ۱۴۰۰ کارخانه موصوف در سطح ۱۰ هزار و دویست هکتار به صورت بهاره و پاییزه با تعداد ۱۸۰۰ کشاورز قرارداد کشت منعقد و خوشبختانه با عملکرد مطلوب ۶۰ تن در هکتار در کشت پاییزه و بیش از ۵۰ تن در هکتار در کشت بهاره، ۵۹هزار تن شکر تولید کرد. این میزان تولید، شکر مورد نیاز ۱/ ۲میلیون نفر را تامین و باعث صرفه‌جویی در خروج ارز به میزان بیش از ۳۳ میلیون دلار شد. از دیگر محصولات فرعی می‌توان به  تولید به میزان ۷ هزار تن خوراک دام خشک و ۱۲ هزار تن ملاس اشاره کرد.

قریب ۲۰هزار شغل مستقیم و غیر مستقیم نیز به کار گرفته شد و با توجه به اقلیم مناسب، خاک حاصلخیز، آب با کیفیت و وجود  کشاورزان با دانش و علاقه‌مند، امکان توسعه کشت چغندر به مراتب بیش از وضع موجود در استان امکان‌پذیر است‌. بر همین اساس کارخانه کشت و صنعت قند خاورمیانه در حال ارتقا و توسعه کارخانه فعلی از ۵هزار تن در روز به میزان ۱۰ هزار تن و در گام بعدی و با حمایت مسوولان محلی قصد تامین شکر بیش از ۹ میلیون نفر در روز  راخواهد داشت. علوفه تولیدی آن نیز برابر با ۴۰ هزار هکتار خواهد بود.از آنجایی که در نظر گرفتن بحران آب با توجه به مصرف بهینه آن اهمیت مضاعفی خواهد داشت،میزان شکر تولیدی در واحد آب مصرفی در چغندر پاییزه نزدیک به دو برابر چغندر کشت بهاره و نیشکر است و این موضوع علاوه بر اثر آن بر افزایش راندمان کشت‌های بعدی از نظر اقتصاد کشاورزی نیز بسیار حائز اهمیت است. لذا توجه ویژه به حمایت همه‌جانبه از کشاورزان برای افزایش کشت چغندر پاییزه و تشویق کارخانه‌های خطه خوزستان در افزایش بهره‌وری از منابع کشور بسیار موثر و حائز اهمیت خواهد بود.