Untitled-1

عملکرد صنعت بیمه در سال 1400

بر اساس اطلاعات خوداظهاری شرکت‌ها در 9ماه سال‌جاری، مبلغ حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی به ترتیب حدود 9/ 79 هزار میلیارد و 41‌هزار میلیارد تومان است. تغییرات حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب حدود 2/ 36درصد و 9/ 45‌درصد رشد داشته است.  رشد حق بیمه تولیدی اکثر رشته‌های بیمه (با 6/ 70‌درصد سهم از حق بیمه) بالاتر از رشد بازار بیمه بوده است (بین 3/ 36 تا 3/ 86 درصد)؛ به جز رشته‌های نفت و انرژی، درمان، سایر انواع و بدنه اتومبیل (در مجموع با سهم 4/ 29‌درصد سهم از حق بیمه؛ البته بیمه پول رشد منفی داشته و در اصل از 1/ 4‌درصد کاهش حق بیمه برخوردار بوده است) که رشد حق بیمه آنها پایین‌تر از بازار بیمه است. تجربه نشان می‌دهد، رشد حق بیمه تولیدی بازار در دوره‌های زمانی بیش از 9ماه با تغییرات کمتری همراه بوده و پس از آن، رشد بازار بیمه به میزان سالانه خود نزدیک می‌شود.  نسبت خسارت بازار با 4/ 3واحد افزایش (در مقایسه با 9ماه سال گذشته) به حدود 3/ 51‌درصد رسیده است. البته در محاسبه این نسبت (حاصل تقسیم خسارت پرداختی به حق‌‌‌بیمه تولیدی برحسب درصد)، مبالغ خسارت‌‌‌های معوق، ذخایر حق‌‌‌بیمه، کارمزد شبکه فروش و هزینه‌‌‌های اداری- عمومی شرکت‌های بیمه در نظر گرفته نمی‌شود. بنابراین بررسی آمار عملکرد شرکت‌ها و رشته‌های بیمه از حیث «نسبت خسارت» در مدت 9ماه نمی‌تواند ارزیابی مطلوبی از عملکرد آنها در دسترس قرار داده و فعالیت واقعی‌شان را نشان بدهد. طبق این آمارها سه رشته‌‌‌ کشتی (با 163درصد)، درمان (با 6/ 104درصد) و بدنه اتومبیل (با 5/ 55درصد) نسبت خسارتی بالاتر از بازار بیمه داشتند.

همچنین سهم سه‌رشته بیمه شخص ثالث و مازاد، درمان و زندگی به ترتیب 7/ 34درصد، 18درصد و 1/ 16‌درصد از پرتفوی حق بیمه تولیدی در بازار است. البته سهم شرکت‌ها و رشته‌های بیمه در دوره‌های زمانی کمتر از یک‌سال معمولا با تغییرات زیادی همراه است، بنابراین در تحلیل سهم از پرتفوی بازار بیمه باید این موضوع را مورد توجه قرار داد. طبق آمارها حدود 5/ 50میلیون بیمه‌نامه صادر و 7/ 37میلیون فقره خسارت پرداخت شده است.

تعداد بیمه‌نامه‌‌‌های صادرشده و تعداد موارد خسارت پرداختی نسبت به 9ماه سال قبل، به ترتیب 2/ 5‌درصد و 1/ 32‌درصد رشد داشته است.  رشد 2/ 5درصدی تعداد بیمه‌نامه صادرشده بازار به واسطه رشد این تعداد در اکثر رشته‌های بیمه بین 7/ 0درصد تا 8/ 195‌درصد بوده است (به جز دو رشته مهندسی و پول در مجموع با سهم 1/ 0‌درصد در بازار و کاهش 8/ 4درصدی و 4/ 3‌درصدی در تعداد بیمه‌نامه‌های صادره). رشد 1/ 32درصدی تعداد موارد خسارت پرداختی بازار هم، بیشتر به دلیل رشد 1/ 34درصدی این تعداد در بیمه درمان با سهم عمده (1/ 94درصد) از تعداد خسارت‌های پرداختی بازار بیمه بوده است.

طی این دوره سهم بخش غیردولتی از حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی صنعت بیمه، به ترتیب حدود 68درصد و 7/ 71‌درصد بوده است.

شرکت‌ها

در گروه «بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی»  بازار سرمایه حدود 20نماد فعال دارد. ارزش کل این گروه بیش از 20‌هزار میلیارد تومان و نسبت قیمت به درآمد آن 9/ 5 است؛ رقمی که بیش از 2واحد‌درصد کمتر از متوسط بازار را به خود اختصاص داده و جذابیت سهام‌‌‌ آن را که در برخی از بزرگان آن به حدود 3واحد هم رسیده، بالا برده است.

آخرین آمارها نشان می‌دهد، در میان 14شرکت اصلی این گروه، بیمه‌های آسیا و دانا به ترتیب بیشترین سهم را از کل تولید حق بیمه طی 9ماه امسال به خود اختصاص داده‌‌‌اند. سهم بیمه آسیا 1/ 19‌درصد و سهم بیمه دانا از ارزش صدور بیمه‌‌‌نامه‌‌‌ها 7/ 13‌درصد بوده است. ارزش بیمه‌‌‌نامه‌‌‌های تولیدی این دو شرکت به ترتیب 8/ 8 و 3/ 6‌هزار میلیارد تومان بوده است. در مقابل آمارها حاکی از این است که همین دو شرکت یادشده در 9ماه ابتدایی امسال به یک نسبت از خسارت پرداختی شرکت‌های بیمه‌‌‌ای بازار سهام، سهم دارند. سهم این دو شرکت 5/ 16‌درصد بوده که از کل شرکت‌های مشابه بالاتر بوده است. ارزش این خسارت طی 9ماه امسال 1/ 4‌هزار میلیارد تومان بوده است. بنابراین مشخص می‌شود که نسبت خسارت در بیمه دانا (65درصد) بالاتر از بیمه آسیا (46درصد) بوده است. البته این رقم‌‌‌ها برای نسبت خسارت تقریبا ارقام خوبی محسوب می‌‌‌شوند.، در میان شرکت‌های بیمه‌‌‌ای بازار سهام طی 9ماه ابتدایی امسال، بیمه دی با 150‌درصد و بعد از آن بیمه معلم با 91‌درصد بالاترین نرخ نسبت خسارت را داشته‌‌‌اند. در مقابل، بیمه پاسارگاد با 23‌درصد و بیمه سامان با 33درصد کمترین نسبت خسارت را داشته‌‌‌اند. در جدول گزارش شرکت‌ها از نظر این شاخص‌‌‌ها مورد مقایسه قرار گرفته‌‌‌اند.

 

10 نفر این پست را پسندیده اند