Untitled-1

 مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر صنعت مس

به طور کلی بنگاه‌های اقتصادی در سراسر دنیا هر یک، بسته به موقعیت جغرافیایی و نوع فعالیتی که دارند، در معرض ریسک‌های متعددی هستند. در ایران اما به واسطه تحریم‌ها، افت ارزش پول ملی و محدودیت در تبادلات تجاری با سایر کشورها اثرات برخی ریسک‌ها به مراتب بیش از سایر آنهاست. برای صنعت مس نیز دو ریسک نوسان نرخ‌های جهانی و نوسان نرخ ارز در کنار سایر ریسک‌ها از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر عملکرد شرکت‌های تولیدکننده هستند.

ریسک نوسان نرخ‌های جهانی: اگرچه نوسان نرخ‌ها برای تمامی تولیدکنندگان کامودیتی‌ها در سراسر دنیا اهمیت بالایی دارد، اما این ریسک در ایران برای شرکت‌های کالایی و صادرات‌محور که عمده درآمدهای آنها از راه صادرات محصول حاصل می‌شود و به واسطه تحریم‌ها با محدودیت‌هایی اعم از کاهش بهای فروش به نسبت سایر کشورها و مشکلات ایجاد شده در حمل‌ونقل و تبادلات ارزی مواجه شده‌اند، شدت بیشتری دارد.

ریسک نوسان نرخ ارز: مهم‌ترین اثراتی که تحریم‌ها بر اقتصاد ایران داشته، افت ارزش پول ملی و رشد بهای دلار بوده است. از آنجا که بسیاری از شرکت‌ها، مواد اولیه خود را از طریق واردات تامین می‌کنند و با توجه به محدودیت‌های فروش محصولات، این عامل بسیار حائز اهمیت است، به طوری که نوسان نرخ ارز به راحتی حاشیه سود شرکت‌ها را دستخوش تغییر می‌کند. از طرفی با توجه به اینکه صادرات‌محورها ملزم به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور از راه فروش در سامانه نیما و بر اساس نرخ مصوب نیمایی هستند، نوسان نرخ ارز مشکلاتی را در ارائه ارز صادراتی نیز ایجاد خواهد کرد.

 عملکرد دو نماد مسی در بازار سهام

دو نماد «فملی» و «فباهنر» با ارزش بازار در مجموع 269‌هزار میلیارد تومان، سهم 9/ 4‌درصدی از کل بازار سهام را در اختیار دارند. «فملی» به عنوان یکی از نمادهای بزرگ و اثرگذار بر شاخص کل بورس، سهم بزرگی در تولید مس کشور نیز بر عهده دارد. شرکت مس‌‌‌ شهید باهنر با نماد «فباهنر» نیز پس از «فملی» با ارزش بازار 1/ 7هزار میلیارد تومان سهم قابل‌توجهی از تولید مس کشور را در اختیار دارد.

 عملکرد «فملی» زیر ذره‌‌‌بین

در گزارش تفسیری شرکت ملی‌‌‌ صنایع‌‌‌ مس‌‌‌ ایران‌‌‌ آمده است که تولید شرکت ملی صنایع ایران (فملی) از کل تولید مس محتوای معدنی 292‌هزار تن و سهم شرکت از تولید مس کاتدی کشور بیش از 271‌هزار تن است. تولید مس کاتدی شرکت در نیمه اول سال 1400 بیش از 143‌هزار تن مس کاتدی بوده است.

 بررسی عملکرد سال 99 «فملی»

تولید: در سال 99 میزان تولید «فملی» حدود 6/ 63میلیون تن بوده که نسبت به سال 98 با کاهش حدود 2‌درصدی همراه بود.

بهای تمام شده محصول: بهای تمام شده محصول در سال99 حدود 2/ 49‌هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال98 با رشد 82‌درصدی همراه شده است.

موجودی: در پایان سال 99 موجودی محصول تولید شده 5/ 35‌میلیون تن بوده که نسبت به سال98 با رشد 3‌درصدی همراه بوده است.

فروش داخلی: شرکت در سال 99 به میزان 8/ 23‌هزار میلیارد تومان فروش داخلی داشته که نسبت به سال98 با رشد 114‌درصدی همراه شده است.

فروش صادراتی: شرکت در سال 99 بالغ بر 4/ 18‌هزار میلیارد تومان فروش صادراتی داشته که نسبت به سال98 با رشد 63‌درصدی همراه شده است.

سود خالص: شرکت در سال 99 در مجموع 26‌هزار میلیارد تومان سود خالص به دست آورده که نسبت به سال98 با رشد 118‌درصدی همراه شده است.

 بررسی عملکرد تابستان «فملی» نسبت به بهار

تولید: در تابستان میزان تولید «فملی» حدود 1/ 15‌میلیون تن بوده که نسبت به فصل بهار با کاهش حدود 13‌درصدی همراه بود. همچنین میزان تولید شرکت در مقایسه با دوره مشابه سال قبل افت 4/ 8‌درصدی داشته است.

بهای تمام شده محصول: در تابستان بهای تمام شده محصول شرکت حدود 2/ 24‌هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به فصل بهار با رشد 41‌درصدی همراه بود.

فروش داخلی: شرکت در تابستان 6/ 11‌هزار میلیارد تومان فروش داخلی داشته که نسبت به فصل بهار با رشد حدود 43‌درصدی همراه بود. همچنین میزان فروش داخلی شرکت در مقایسه با دوره مشابه سال قبل رشد 95‌درصدی داشته است.

فروش صادراتی: شرکت در تابستان 8/ 9‌هزار میلیارد تومان فروش صادراتی داشته که نسبت به فصل بهار با رشد حدود 83‌درصدی همراه بود. همچنین میزان فروش صادراتی شرکت در مقایسه با دوره مشابه سال قبل رشد 133‌درصدی داشته است.

سود خالص: شرکت در تابستان 4/ 15‌هزار میلیارد تومان سود خالص به دست آورده که نسبت به فصل بهار با رشد حدود 63‌درصدی همراه بود.

 بررسی عملکرد 6 ماهه «فملی»  نسبت به دوره مشابه سال قبل

تولید: در 6ماهه 1400 میزان تولید «فملی» حدود 6/ 32‌میلیون تن بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل با رشد حدود 2/ 4درصدی همراه بود.

موجودی: در 6ماهه 1400 موجودی محصول تولید شده شرکت حدود 2/ 36‌میلیون تن بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل با رشد حدود 628‌درصدی همراه بود.

فروش داخلی: شرکت در 6 ماهه 1400 حدود 7/ 19‌میلیارد تومان فروش داخلی داشته که نسبت به دوره مشابه سال قبل با رشد حدود 108‌درصدی همراه بود.

سود خالص: شرکت در 6 ماهه 1400 حدود 8/ 24‌میلیارد تومان سود خالص داشته که نسبت به دوره مشابه سال قبل با رشد حدود 94‌درصدی همراه بود.

 عملکرد «فباهنر» زیر ذره‌‌‌بین

شرکت صنایع مس شهید باهنر در نزدیکی بزرگ‌ترین معادن مس خاورمیانه و در 12کیلومتری شهر کرمان قرار گرفته است. این شرکت در نیمه دوم سال ۱۳۷۰ راه‌‌‌اندازی شده است.

 بررسی عملکرد سال 99 «فباهنر»

تولید: در سال 99 میزان تولید «فباهنر» حدود 33‌هزار تن بوده که نسبت به سال 98 با رشد حدود 8/ 19‌درصدی همراه بود.

بهای تمام شده محصول: در سال 99 بهای تمام شده محصول شرکت حدود 6/ 2‌هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال 98 با رشد 136‌درصدی همراه شده است.

موجودی: در پایان سال 99 موجودی محصول تولید شده شرکت 7/ 5‌هزار تن بوده که نسبت به سال 98 با رشد 43‌درصدی همراه بوده است.

فروش داخلی: شرکت در سال 99 معادل 9/ 2‌هزار میلیارد تومان فروش داخلی داشته که نسبت به سال 98 با رشد 124‌درصدی همراه شده است.

فروش صادراتی: شرکت در سال 99 در مجموع 2/ 224‌میلیارد تومان فروش صادراتی داشته که نسبت به سال 98 با رشد 268‌درصدی همراه شده است.

سود خالص: شرکت در سال 99 به میزان 638‌میلیارد تومان سود خالص داشته که نسبت به سال 98 با رشد 131‌درصدی همراه شده است.

 بررسی عملکرد تابستان «فباهنر»‌نسبت به بهار

تولید: در تابستان میزان تولید «فباهنر» حدود 6/ 9‌هزار تن بوده که نسبت به فصل بهار با رشد حدود 4/ 48‌درصدی همراه بود. همچنین میزان تولید شرکت در مقایسه با دوره مشابه سال قبل رشد 5/ 4‌درصدی داشته است.

بهای تمام شده محصول: در تابستان بهای تمام شده محصول حدود 2/ 1‌هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به فصل بهار با رشد 100‌درصدی همراه بود.

فروش داخلی: شرکت در تابستان 1/ 1‌هزار میلیارد تومان فروش داخلی داشته که نسبت به فصل بهار با رشد حدود 42‌درصدی همراه بود. همچنین میزان فروش داخلی شرکت در مقایسه با دوره مشابه سال قبل رشد 40‌درصدی داشته است.

فروش صادراتی: شرکت در تابستان 260‌میلیارد تومان فروش صادراتی داشته که نسبت به فصل بهار با رشد حدود 5/ 66‌درصدی همراه بود. همچنین میزان فروش صادراتی شرکت در مقایسه با دوره مشابه سال قبل رشد 405‌درصدی داشته است.

سود خالص: شرکت در تابستان 322‌میلیارد تومان سود خالص به دست آورده که نسبت به فصل بهار با رشد حدود 46‌درصدی همراه بود.

 بررسی عملکرد 6 ماهه «فباهنر» نسبت به دوره مشابه سال قبل

تولید: در 6 ماهه 1400 میزان تولید «فباهنر» حدود 1/ 16‌هزار تن بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل با رشد حدود 9‌درصدی همراه بود.

موجودی: در 6 ماهه 1400 موجودی محصول تولید شده شرکت حدود 8/ 5‌هزار تن بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل با رشد حدود 46‌درصدی همراه بود.

فروش داخلی: شرکت در 6 ماهه 1400 حدود 2‌هزار میلیارد تومان فروش داخلی داشته که نسبت به دوره مشابه سال قبل با رشد حدود 70‌درصدی همراه بود.

سود خالص: شرکت در 6 ماهه 1400 حدود 543‌میلیارد تومان سود خالص کسب کرده که نسبت به دوره مشابه سال قبل با رشد حدود 94‌درصدی همراه بود.

 

این مطلب برایم مفید است
17 نفر این پست را پسندیده اند