39 copy

از این رو بررسی ارزندگی شرکت‌های سرمایه‌گذاری ارتباط چندانی به سود هر سهم نداشته و مبتنی بر خالص ارزش روز دارایی‌هاست. در این گزارش سعی شده با مروری بر وضعیت شرکت‌های سرمایه‌گذاری فعال در بازار سهام، چشم‌‌‌انداز آنها مورد بررسی قرار گیرد.

  ماهیت درآمدی سرمایه‌گذاری‌ها

عمده درآمد شرکت‌های سرمایه‌گذاری از دو بخش سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها (سود نقدی شرکت‌های سرمایه‌پذیر) و سود حاصل از خرید و فروش سرمایه‌گذاری‌هاست. سود حاصل از خرید و فروش سرمایه‌گذاری‌ها سود غیرقابل تکرار محسوب می‌شود که تحقق یا عدم‌تحقق آن تحت‌تاثیر شرایط بازار و تصمیمات مدیریتی است. بنابراین ارزیابی شرکت‌های سرمایه‌گذاری بر اساس سودآوری و به‌خصوص سود ناشی از خرید و فروش سرمایه‌گذاری‌ها و تحلیل بر اساس نسبت قیمت به سود(P/ E)  قابلیت اتکای بالایی ندارد.

  سرمایه‌گذاری‌‌‌های بورس تهران

شرکت‌های سرمایه‌گذاری فعال در بورس تهران را می‌توان به چند دسته تقسیم کرد: دسته اول، شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت هستند. دسته دیگر شرکت‌های سرمایه‌گذاری تخصصی (هلدینگ‌های تخصصی) و دسته آخر شرکت‌های سرمایه‌گذاری دارای پرتفوی متنوع. در ادامه به بررسی شرکت‌های سرمایه‌گذاری با پرتفوی متنوع می‌پردازیم.

سرمایه‌گذاری سپه (وسپه): سرمایه این شرکت 12‌هزار میلیارد ریال و ارزش پرتفوی آن بیش از 180‌هزار میلیارد ریال است. عمده پرتفوی این شرکت در گروه سنگ آهن و شرکت‌های «کچاد» و «کگل» متمرکز است. «فملی»، «شپدیس»، «فولاد» سهام بعدی پرتفوی این شرکت است. سهامدار عمده این شرکت، وامید (مجموعه بانک سپه) است. زمین حدود 46‌هزار متری در لواسان مهم‌ترین سرمایه‌گذاری غیربورسی این شرکت است. همچنین این شرکت مالک سرمایه‌گذاری مهر است.

گروه توسعه مالی مهر آیندگان (ومهان): سرمایه این شرکت 10‌هزار میلیارد ریال و ارزش پرتفوی آن بیش از 280‌هزار میلیارد ریال است. عمده پرتفوی این شرکت در «کگل»، «وغدیر»، «فملی»، «وبملت» و «البرز» متمرکز است. سهامدار عمده این شرکت مجموعه صندوق نفت است. تامین سرمایه سپهر، کارگزاری خبرگان سهام، «شساخت» و واسپاری صنعت نفت آیندگان، پرتفوی غیربورسی این شرکت هستند.

سرمایه‌گذاری توسعه گوهران امید (گوهران): سرمایه این شرکت 88/ 3‌هزار میلیارد ریال و ارزش پرتفوی آن بیش از 31‌هزار میلیارد ریال است. عمده پرتفوی این شرکت در «کگل»، «فارس»، «کگهر»، «مبین» و «وهور» متمرکز است. سهامدار عمده این شرکت، «وامید» (مجموعه بانک سپه) است. چند صندوق سرمایه‌گذاری، بخش اصلی پرتفوی غیربورسی این شرکت است.

سرمایه‌گذاری آتیه دماوند (واتی): سرمایه این شرکت 5/ 4هزار میلیارد ریال و ارزش پرتفوی آن بیش از 89‌هزار میلیارد ریال است. عمده پرتفوی این شرکت بر سهام «شیران» متمرکز است. سهامدار عمده این شرکت، بانک صنعت و معدن است. مالکیت شرکت کارخانه‌های صنعتی و معدنی ایران، صنایع پوشش و ریسندگی فومنات و خاور بخش اصلی پرتفوی غیربورسی این شرکتند که این شرکت‌ها دارای زمین‌های ارزنده‌ای هستند.

مدیریت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن (وکبهمن): سرمایه این شرکت 5/ 2هزار میلیارد ریال و ارزش پرتفوی آن بیش از 44‌هزار میلیارد ریال است. عمده پرتفوی این شرکت در «کاوه»، «پارسیان»، «حسینا»، «وساخت» و «وبانک» متمرکز است. سهامدار عمده شرکت، بانک سینا است. واحدهای چند صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، بخش اصلی پرتفوی غیربورسی این شرکت به شمار می‌روند.

سرمایه‌گذاری پردیس (پردیس): سرمایه این شرکت 2/ 1هزار میلیارد ریال و ارزش پرتفوی آن بیش از 11‌هزار میلیارد ریال است. عمده پرتفوی شرکت در «شپدیس»، «فولاد»، «کچاد»، «فخوز» و «کگل» متمرکز است. سهامدار عمده شرکت نیز گروه سرمایه‌گذاری تدبیر است. چند صندوق سرمایه‌گذاری، مهم‌ترین پرتفوی غیربورسی پردیس است.

سرمایه‌گذاری توسعه ملی (وتوسم): سرمایه این شرکت 5/ 4هزار میلیارد ریال و ارزش پرتفوی آن بیش از 64‌هزار میلیارد ریال است. عمده پرتفوی این شرکت بورسی در «فولاد»، «وغدیر»، «فملی» و «شبهرن» متمرکز است. سهامدار عمده شرکت «وبانک» است. چند صندوق سرمایه‌گذاری، مهم‌ترین پرتفوی غیربورسی این شرکت است.

سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها (وسکاب): سرمایه شرکت 12‌هزار میلیارد ریال و ارزش پرتفوی آن بیش از 64‌هزار میلیارد ریال است. عمده پرتفوی شرکت بر سهم‌های «فولاد»، «فخوز»، «پارس»، «فملی»، «وامید» و «شنفت» متمرکز است. سهامدار عمده این شرکت، صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌هاست. کارگزاری سینا و یک ساختمان در حال ساخت در بلوار نلسون ماندلا به مساحت 13‌هزار مترمربع بخش اصلی پرتفوی غیربورسی این شرکت است.

سرمایه‌گذاری پویا (وپویا): سرمایه شرکت 4‌هزار میلیارد ریال و ارزش پرتفوی آن بیش از 31‌هزار میلیارد ریال است. عمده پرتفوی این شرکت بر سهام «برکت»، «شنفت»، «امین»، «وغدیر» و «مبین» متمرکز است. سهامدار عمده این شرکت، گروه سرمایه‌گذاری تدبیر است.

سرمایه‌گذاری بهمن (وبهمن): سرمایه این شرکت 75/ 2هزار میلیارد ریال و ارزش پرتفوی آن بیش از 45‌هزار میلیارد ریال است. عمده پرتفوی شرکت بر سهم‌های «خبهمن»، «فملی»، «فولاد»، «خودرو» و «انرژی» متمرکز است. سهامدار عمده شرکت، گروه بهمن است. چند شرکت سرمایه‌گذاری غیربورسی و زمینی موسوم به بافکار در جنوب تهران بخش اصلی پرتفوی غیربورسی این شرکت است.

سرمایه‌گذاری صبا تامین (صبا): سرمایه این شرکت 45‌هزار میلیارد ریال و ارزش پرتفوی آن بیش از 400‌هزار میلیارد ریال است. عمده پرتفوی شرکت بر سهام‌ «تاپیکو»، «تاصیکو» «وتجارت»، «وبملت»، «امین» و «فملی» متمرکز است. سهامدار عمده این شرکت، «شستا» است. سنگ آهن مرکزی و کارگزاری صبا تامین مهم‌ترین شرکت‌های غیربورسی پرتفوی این شرکت هستند.

 

 

این مطلب برایم مفید است
48 نفر این پست را پسندیده اند