رشد فروش «سمازن»

شرکت سیمان مازندران در مردادماه فروش ۷۰ میلیارد و ۹۹۵ میلیون تومانی را ثبت کرده که نشان از رشد ۵۲ درصدی نسبت به تیرماه و افت ۹ درصدی نسبت به میانگین فروش ماهانه بهار داشت. «سمازن» در بهار با فروش ۷/ ۲۳۳میلیارد تومان به سود خالص ۴/ ۹۱میلیارد تومان رسیده بود. به این ترتیب مجموع فروش این شرکت سیمانی در ۵ ماه نخست سال‌جاری به ۵۲۴ میلیارد تومان رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد ۶/ ۹۲درصدی را نشان می‌دهد. محصولات این شرکت شامل سیمان و کلینکر می‌شود که سیمان خود را در دو شکل فله‌‌‌ای و پاکتی به فروش می‌‌‌رساند. سیمان پاکتی حدودا در هر تن ۱۲۰ هزار تومان بیشتر از قیمت سیمان فله نرخ‌‌‌گذاری می‌شود.

  افت ۱۵ درصدی فروش ماهانه «سصفها»

سیمان اصفهان در پنجمین ماه از سال‌جاری فروش ۲۷ میلیارد و ۸۵ میلیون تومانی را ثبت کرد که حکایت از افت ۱۵ درصدی نسبت به تیرماه و کاهش ۲۹ درصدی نسبت به میانگین فروش این شرکت در بهار داشت. «سصفها» در زمستان با فروش ۹/ ۶۸میلیارد تومان به سود خالص ۴/ ۱۷میلیارد تومان رسیده بود. به این ترتیب مجموع فروش شرکت سیمان اصفهان در ۵ ماه نخست سال‌جاری به ۱۷۲ میلیارد و ۹۶۳ میلیون تومان رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد ۳/ ۷۹درصدی را نشان می‌دهد. سیمان اصفهان مجموعه‌‌‌ای از محصولات شامل سیمان خاکستری، آهک، کلینکر، کلینکر سفید و سیمان سفید را در سبد تولیدی خود دارد. آن طور که مشخص است این کارخانه در سال‌جاری تولید آهک را از سبد خود حذف کرده، اما تمرکز خود را بر فروش دو محصول سیمان سفید و خاکستری گذاشته است.

  رشد ۲۸ درصدی فروش «سقاین»

سیمان قاین در مرداد فروش ۲۵ میلیارد و ۶۱۴ میلیون تومانی را ثبت کرد که نشان از رشد ۲۸ درصدی نسبت به تیر و رشد ۲۰ درصدی نسبت به میانگین فروش ماهانه بهار داشت. «سقاین» در بهار با فروش ۳/ ۶۴میلیارد تومان به سود خالص ۱/ ۴۹میلیارد تومان رسیده بود. به این ترتیب مجموع فروش شرکت سیمان قاین در ۵ ماه نخست سال‌جاری به ۱۰۹ میلیارد و ۹۳۷ میلیون تومان رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد ۶/ ۷۹درصدی را نشان می‌دهد. این شرکت در سبد فروش مردادماه ۸۱ میلیارد و ۸۰۶ میلیون تومان از فروش سیمان داخلی درآمد کسب کرد و مجموع فروش سیمان صادراتی آن نیز ۲۸ میلیارد و ۱۳۱ میلیون تومان برآورد شد.

  رشد فروش ۱۵ درصد «سنیر»

شرکت سیمان سفید نی‌ریز در مردادماه فروش ۱۴ میلیارد و ۲۵۳ میلیون تومانی را ثبت کرد که نشان از رشد ۱۵ درصدی نسبت به تیر و افزایش ۳۰ درصدی نسبت به میانگین فروش ماهانه بهار دارد. «سنیر» در بهار با فروش ۹/ ۳۲میلیارد تومان به سود خالص ۱/ ۶میلیارد تومانی رسیده بود. بر این اساس مجموع فروش شرکت سیمان سفید نی‌ریز در ۵ ماه نخست سال‌جاری به ۵۹ میلیارد و ۵۶۴ میلیون تومان رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۱۴ درصدی را نشان می‌دهد. این شرکت در سبد فروش مردادماه ۲ میلیارد و ۷۶۶ میلیون تومان از فروش سیمان سفید فله داخلی درآمد کسب کرد و از فروش سیمان پاکتی داخلی نیز به درآمد ماهانه ۲۰ میلیارد و ۳۱۶ میلیون تومان رسید. فروش سیمان سفید صادراتی این شرکت نیز در مردادماه ۳۵ میلیارد و ۲۵ میلیون تومان برآورد شد و کلینگر صادراتی «سنیر» نیز در این ماه یک میلیارد و ۴۵۷ میلیون تومان درآمد برای این شرکت سیمانی داشت.

  رشد فروش «سهرمز» در مرداد

شرکت سیمان هرمزگان در مردادماه به فروش ۴۵ میلیارد و ۷۳۲ میلیون تومانی دست یافت که نشان از رشد ۱۵ درصدی نسبت به تیر و رشد ۹ درصدی نسبت به میانگین فروش ماهانه بهار دارد. «سهرمز» در زمستان با فروش ۱/ ۱۷۹میلیارد تومان به سود خالص ۶/ ۴۲میلیارد تومانی رسیده بود. به این ترتیب مجموع فروش شرکت سیمان هرمزگان در ۵ ماه نخست سال‌جاری به ۴۲۶ میلیارد و ۳۲۰ میلیون تومان رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد ۲/ ۳۴درصدی را نشان می‌دهد. این شرکت در سبد فروش مردادماه مجموعه‌‌‌ای از سیمان پاکتی، سیمان فله و کلینگر را جای داده که درآمد این شرکت از فروش داخلی ۳۵۵ میلیارد و ۹۷۴ میلیون تومان و از فروش صادراتی ۷۰ میلیارد و ۳۴۵ میلیون تومان بود.

  عملکرد «سکرد» در مرداد

سیمان کردستان در مردادماه فروش ۴۳ میلیارد و ۶۳۷ میلیون تومانی را ثبت کرد که نشان از رشد ۳۷ درصدی نسبت به تیر و رشد ۷۹ درصدی نسبت به میانگین فروش ماهانه بهار دارد. «سکرد» در بهار با فروش ۷۳ میلیارد تومان به سود خالص ۲/ ۸میلیارد تومان رسیده بود. به این ترتیب مجموع فروش شرکت سیمان کردستان در ۵ ماه نخست سال‌جاری به ۳۵۵ میلیارد و ۸۳۰ میلیون تومان رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد ۳/ ۸۱درصدی را نشان می‌دهد.

 

این مطلب برایم مفید است
7 نفر این پست را پسندیده اند