با توجه به این موضوع، اعلام شده است در راستای رعایت استانداردهای حسابداری ایران ازجمله بند ب ماده ۳ استاندارد شماره ۲۴ که بیان شده «واحد تجاری در مرحله قبل از بهره برداری واحدی است که عملیات اصلی برنامه‌ریزی شده آن شروع شده ولی درآمد عملیاتی قابل‌توجهی از آن حاصل نشده باشد» و همچنین توضیحات مندرج در ماده ۴ همین استاندارد مبنی بر «از نظر مقاصد این استاندارد برای ایجاد یک‌نواختی فرض بر این است هر واحد تجاری که درآمد آن کمتر از حدود ۲۰درصد درآمد عملیاتی برنامه‌ریزی شده باشد، واحد تجاری در مرحله قبل از بهره‌برداری تلقی می‌شود» و همچنین در نظر گرفتن سایر موضوعات و اخذ نظر مشورتی از بازرس قانونی و حسابرس مستقل تصمیم به ارائه صورت‌های مالی در قالب واحد تجاری قبل از بهره‌برداری تا پایان سال ۱۳۹۹ و در قالب در حال فعالیت تجاری از ابتدای سال ۱۴۰۰ به بعد شده است. لازم به توضیح است مجموعا تا پایان سال ۱۳۹۹ مجتمع به مقدار ۳۰هزارتن محصول اوره ۴۴هزار تن محصول آمونیاک در طی دوره نرمال‌سازی تولید داشته که از این مقدار تا پایان سال موصوف ۱۶.۲۱۲ تن محصول آمونیاک و ۲۸۰۰ تن محصول اوره تحویل مشتریان داخلی از جمله وزارت جهاد کشاورزی شده و ۵۰۰ تن آمونیاک نیز به خارج از ایران صادر شده است.

این مطلب برایم مفید است
7 نفر این پست را پسندیده اند