«سمازن»: درآمد شرکت سیمان مازندران با ارزش بازاری ۲هزار و ۲۰میلیارد تومان در یک ماه منتهی به ۳۱ فروردین‌ماه مبلغ ۶۷میلیارد تومان بود که در مقایسه با آخرین ماه سال گذشته رشد یک‌درصدی به حساب می‌آید. این شرکت تولیدی، در فروردین‌ماه در مجموع ۴۵۶ هزار و ۱۰۰تن محصول تولید کرد که از این مقدار موفق به فروش ۲۰۹هزار و ۴۹۸تن محصول شد. سیمان صادراتی بیشترین درصد از درآمد فروردین‌ماه شرکت را به خود اختصاص داد. افزایش یک درصدی درآمد فروردین نسبت به اسفند ۹۹ شرکت درحالی رخ داده است که میزان فروش شرکت در فروردین‌ماه نسبت به اسفند‌ماه با افت ۲۹هزار تنی همراه شده است اما به دلیل اینکه میزان فروش صادراتی شرکت در فروردین‌ماه بیشتر از اسفند بود، بنابراین شاهد افزایش درآمد بودیم.  میانگین نرخ فروش محصولات در فروردین‌ماه ۳۶۰هزار تومان به ازای هر تن ثبت شده است. این عدد برای اسفند ماه ۳۶۲هزار تومان به ازای هر تن بود. نرخ فروش سیمان صادراتی که عمده دلیل تفاوت یک درصدی درآمد فروردین و اسفند بود، ۵۵۰هزار تومان برای هر تن ثبت شده است. مقایسه فروش شرکت در فروردین ماه ۱۴۰۰ با ماه مشابه در سال ۹۹ نشان می‌دهد که میزان درآمد شرکت ۱۷۹‌درصد افزایش یافته است. مقدار ۳۸‌درصد از درآمد شرکت از طریق فروش صادراتی و ۶۲‌درصد از درآمد شرکت از طریق فروش داخلی بوده است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای فروردین‌۱۴۰۰ در مجموع مبلغ ۲۴۰میلیارد تومان فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال ۹۹ رشد ۱۱۱‌درصدی داشته است. سال مالی شرکت از دی آغاز شده است.  

«ستران»: سیمان تهران که یکی از نمادهای پربیننده صنعت خاکستری است در گزارش عملکرد یک‌ماهه فروردین خود درآمد ۵۸میلیارد تومانی را ثبت کرده است. مقایسه عملکرد دو ماه اخیر این شرکت نشان می‌دهد که درآمد شرکت در فروردین‌ماه با کاهش ۲۰درصدی مواجه شده است. این شرکت که فروشنده تنها یک محصول است در فروردین‌ماه موفق به فروش ۲۱۵هزار و ۵۴۵تن محصول شد. همچنین تولید شرکت در فروردین‌ماه به میزان ۲۱۱هزار و ۶۴۹تن بود. میزان تولید و فروش شرکت برای آخرین ماه سال ۹۹ به ترتیب عدد ۲۹۴هزار تن و ۲۸۴هزار تن ثبت شده است که نشان از افت ۲۸ درصدی در تولید و ۲۳ درصدی در فروش می‌دهد. نرخ فروش محصول در فروردین‌ماه عدد ۲۷۱هزار و ۶۱۷ تومان به ازای هر تن ثبت شده است. این عدد برای اسفند ماه ۲۶۵هزار تومان به ازای هر تن بود. حتی با افزایش قیمت سیمان در فروردین باز هم شاهد کاهش درآمد شرکت هستیم. مقایسه فروش شرکت در فروردین ماه ۱۴۰۰ با فروردین‌ماه در سال ۹۹ نشان می‌دهد میزان درآمد شرکت ۱۵۶‌درصد افزایش یافته است. تمامی درآمد شرکت از طریق فروش داخلی بوده است.

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند