سمازن

شرکت سیمان مازندران با ارزش بازاری معادل ۲ هزار و ۲۱۲ میلیارد تومان در یک ماه منتهی به ۳۰ اسفند ۹۹ موفق شده است درآمد ۶۷ میلیارد تومانی کسب کند. این درحالی است که درآمد این شرکت در بهمن ۵۷ میلیارد تومان ثبت شده است. با احتساب این موارد، فروش شرکت در اسفند نسبت به بهمن ماه ۱۴ درصد افزایش داشته است. مقایسه فروش اسفند شرکت با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد که درآمد شرکت به میزان ۹۸ درصد افزایش داشته است. بیشترین میزان درآمد شرکت به فروش سیمان پاکتی داخلی به میزان ۳۳ میلیارد تومان اختصاص یافت. ۱۱‌درصد از درآمد شرکت از طریق فروش صادراتی و ۸۹‌درصد از درآمد شرکت از طریق فروش داخلی بود. میانگین فروش سالانه شرکت در سال گذشته ۵۶ میلیارد تومان بود که درآمد اسفند ماه شرکت ۱۶‌درصد بیشتر از متوسط فروش سال ۹۹ ثبت شد. با توجه به آمار و ارقام شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای اسفند ماه ۹۹ در مجموع مبلغ ۱۷۲ میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۹۳‌درصدی به ثبت رسانده است. بیشترین میزان فروش شرکت در سال ۹۹ اختصاص به ماه آبان دارد. در مجموع در سال ۹۹،‌ ۹۳ درصد از درآمد شرکت از فروش داخلی و ۷ درصد به فروش صادراتی اختصاص یافت.

سخوز

درآمد ماهانه شرکت سیمان خوزستان در اسفندماه ۹۶ میلیارد تومان به ثبت رسیده است که با احتساب فروش ۶۸ میلیارد تومانی بهمن، شاهد رشد ۲۹ درصدی شرکت در اسفند ماه هستیم. مقایسه فروش شرکت در اسفند ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان درآمد شرکت ۵۲‌درصد افزایش یافته است. شرکت سیمان خوزستان در اسفند ماه ۲۲۹ هزار تن کلینکر به‌عنوان ماده اولیه تولید کرده است که رقمی بالاتر از میانگین ماهانه که ۱۹۰ هزار تن بود،‌ ثبت شد. مقدار فروش سیمان و کلینکر شرکت در اسفند ماه ۲۷۳ هزار تن بوده که بهترین فروش ماهانه سال محسوب می‌شود. مقدار ۶۲‌درصد از درآمد شرکت از طریق فروش صادراتی و ۳۸‌درصد از درآمد شرکت از طریق فروش داخلی بوده است. این شرکت با ارزش بازاری ۳ هزار و ۲۱۱ میلیارد تومانی از ابتدای سال مالی تا انتهای اسفند ماه ۹۹ در مجموع مبلغ ۸۰۸ میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به درآمد شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۵۶‌درصد داشته است.

این مطلب برایم مفید است
5 نفر این پست را پسندیده اند