آبیاری فضای سبز اصفهان با پساب تصفیه‌شده با نانوازون

داود سعیدی، مدیرعامل یکی از شرکت‌های فناور در این باره گفت: با استفاده از نانوازون پساب به گونه‌ای تصفیه می‌شود که می‌توان از آن برای فضای سبز شهری استفاده کرد.

شهردار اصفهان هم در این مورد  با بیان اینکه راه‌اندازی این تصفیه‌خانه مجهز به فناوری نانوازون نقطه عطفی در بخش تصفیه‌خانه‌ها است، اظهار کرد: این تصفیه‌خانه‌ در حال حاضر با نرخ ۵۰ لیتر بر ثانیه فعالیت دارد و تا پایان سال آینده به ۲۰۰ لیتر بر ثانیه خواهد رسید.

وی با بیان اینکه تا کنون ۵۰ میلیارد تومان برای این طرح هزینه شده است، ادامه داد: در اصفهان ۶ هزار هکتار فضای سبز وجود دارد که شهرداری اصفهان به دنبال حفظ این فضای سبز بوده که این کار نیازمند آب است که قرار است این تصفیه‌خانه بخشی از این آب را تامین کند.

او با تاکید بر اینکه شهرداری مسؤولیت حفظ ۵ هزار هکتار از این فضای سبز را به عهده دارد، یادآور شد: با توجه به خشک بودن رودخانه و پایین رفتن سطح آب چاه‌ها، نیاز به منابع جدید برای تامین آب است. با توجه به فرونشست زمین باید از دست‌اندازی به سفره‌های آب زیرزمینی پرهیز کرده و در این شرایط استفاده از پساب بهترین راهکار است.

به نقل از ستاد نانو، این تصفیه‌خانه به گونه‌ای طراحی شده که پساب را به صورت ورودی دریافت کرده و در نهایت آب با استانداردهای بالا برای استفاده در فضای سبز عمومی را ارائه می‌دهد.