سردار هاشمی پور فرمانده لشکر ۱۴ امام حسین در آیین افتتاح بلوار مذکور از اجرای این پروژه مهم در راستای امنیت حمل و نقل جاده‌ای و جهش تولید و همچنین نامگذاری آن به نام سردار بزرگ شهید القدس سردار مجاهد سرلشکر پاسدار شهید محمدرضا زاهدی قدردانی کرد .  مدیرعامل ذوب آهن اصفهان نیز در این آیین گفت : پروژه بلوار شهید سرلشکر زاهدی با توجه به موضوع ایمنی و امنیت تردد همکاران، مراجعین و شبکه حمل و نقل از جمله حمل مواد اولیه و محصول نهایی اجرا شد. بسیار خوشحالیم که این امر یک روز بعد از انتقام سخت از رژیم کودک کش صهیونیستی  انجام شد و قطعاً برکت بسیاری برای این مجتمع عظیم صنعتی دارد. مهدی کوهی در پاسخ به سوالی درخصوص شرایط تولید ذوب آهن اصفهان در سال جاری گفت : با توجه به نامگذاری سال جدید با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم ، با همه وجود تلاش می‌کنیم تا تولید محصولات خاص و با ارزش افزوده توسعه یابد . همچنین باتوجه به دستور مقام معظم رهبری در خصوص احداث کریدور شرق، ریل این پروژه را تامین خواهیم کرد . در واقع ذوب آهن اصفهان در سال جاری همچنان پیشرو توسعه حمل و نقل سراسری و نهضت ملی مسکن خواهد بود .