حل چالش صنعتگران اصفهانی به جد دنبال می‌شود/ اصفهان با چالش‌های اساسی رو‌به‌رو است

دنیای اقتصاد اصفهان_ محمدرضایی فرد : انجمن مدیران صنایع اصفهان به‌عنوان یکی از تشکل‌های فعال عرصه صنعت و تجارت در کشور، همواره شناخت چالش‌های صنایع استان و تحلیل آن‌ها را از یک‌سو و از سوی دیگر تلاش برای یافتن راه‌های اجرایی مناسب در حل این چالش‌ها از طریق ارتباط مؤثر با نهادهای اجرایی و تشکل‌های بزرگی چون اتاق بازرگانی را دنبال می‌کند.

در همین راستا این انجمن باهدف هم‌افزایی با پارلمان بخش خصوصی اصفهان، در جلسه‌ای مشترک با حضور رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به بیان چالش‌های مهم صنایع نظیر تأمین انرژی و سرمایه گریزی از اصفهان پرداخت.

میترا عابدی، رئیس انجمن مدیران صنایع اصفهان، در همین خصوص اظهار کرد: اصفهان به‌عنوان یکی از صنعتی‌ترین استان‌های کشور با مشکلات مختلفی نظیر تأمین انرژی و سرمایه گریزی مواجه است. طی سال‌های اخیر تأسیس نیروگاه‌های خورشیدی به‌عنوان راه‌حل در دسترس و پاک تأمین برق در کشور موردتوجه قرارگرفته اما علی‌رغم اینکه سایر استان‌ها نظیر کرمان درحال‌توسعه سریع نیروگاه‌های خورشیدی خود هستند، اصفهان در این زمینه به‌شدت ضعیف عمل کرده است.

وی افزود: یکی از علت‌های این عقب‌ماندگی، سختگیری‌های بسیار زیاد اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان است که زمین‌های بایر خارج از شهر را از آن خود می‌داند و مجوز تاسیس چنین نیروگاه‌هایی را صادر نمی‌کند.

رئیس انجمن مدیران صنایع اصفهان در بخش دیگری از صحبت خود به سرمایه گریزی اصفهان پرداخت و تصریح کرد: به‌طورکلی سختگیری نهادهای اجرایی در اصفهان نظیر اداره دارایی شهرستان یا بانک‌های استان باعث شده تا بسیاری از فعالان اقتصادی فعالیت‌های اداری خود را به تهران منتقل کنند.

وی افزود: به‌بیان‌دیگر سرمایه‌هایی که در اصفهان و با تلاش اصفهانی‌ها به وجود می‌آید، به دلیل این عملکرد نامناسب به تهران منتقل می‌شود و سود آن عاید پایتخت می‌شود. یکی دیگر از دلیل این موضوع، قیمت‌گذاری دستوری است که به‌شدت موردانتقاد فعالان اقتصادی و حتی مراجع تقلید قرارگرفته است. در این جلسه رئیس اتاق بازرگانی اصفهان بر حرمت این اقدام بر اساس استفتا از آیت‌الله مکارم شیرازی تاکید کرد. چنین اقدامی باعث زیان فعالان اقتصادی و کاهش انگیزه در توسعه فعالیت‌ها می‌شود.

رئیس انجمن مدیران صنایع اصفهان با اشاره به مهر تایید رییس اتاق بازرگانی اصفهان بر چالش‌های یادشده گفت: طی این جلسه مقرر شد این انجمن با توسعه مراودات خود با پارلمان  بخش خصوصی اصفهان و هم‌افزایی، نقش بیشتری در حل چالش‌های صنعتگران استان اصفهان ایفا کند.