جعفر خیرخواهان copy

و اما در دنیایی که هوش مصنوعی و فناوری‌های محیرالعقول و پلتفرم‌های دیجیتالی و رسانه‌های اجتماعی همه‌جاگیر می‌شوند و جولان می‌دهند، انسانی و اخلاقی رفتار کردن، پایبندی به اصول حرفه‌ای، اعتبار را حفظ کردن و تابع موج‌های زودگذر نشدن سخت‌تر و کمیاب‌تر می‌شود؛ درنتیجه توجه به این مهم می‌تواند نقطه اتکای اساسی و آرامش‌بخش برای مخاطبان و سرمایه ارزشمند و عامل تمایز و برتری برای سازمان دنیای‌اقتصاد در دهه پیش‌رو باشد.

اقتصاددان