حادثه آتش‌سوزی پالایشگاه اصفهان تنها یک مصدوم داشت

او با بیان اینکه خوشبختانه این حادثه حداقل خسارت مالی و جانی را به همراه داشت، گفت: تنها یک نفر در این حادثه مصدوم و به او همچنین با اشاره به اینکه مهار این آتش سوزی در مقایسه با حوادث مشابه در شرکت‌های مختلف در نوع خود بی نظیر بوده است، افزود: علت یابی این حادثه

در دست بررسی است.