فریبا حسین بالام با بیان اینکه محلات هدف بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران سال ۱۴۰۰  با موضوع بازنگری و اصلاح شیوه نامه شناسایی محدوده ها و محلات هدف بهسازی ، نوسازی و بازآفرینی شدند و براساس سه معیار اصلی که شامل درجه مخاطره آمیز بودن ، نازل بودن کیفیت محیط کالبدی  و نازل بودن کیفیت زندگی  است محلات ناکارآمد شناسایی و انتخاب  شده اند که با توجه به آن در سال ۱۴۰۱ پانزده محله و در سال ۱۴۰۲ سی محله در مناطق ۱۵ گانه در دستور کار قرار گرفته است.

وی گفت پروژه‌های محله‌محور پروژه‌هایی هستند که برای بهبود کیفیت زندگی ساکنان در یک محله شهری با کمک مردم تعریف می‌شوند. این پروژه‌ها بر روی طیف وسیعی از مسائل، مانند خدمات،  امنیت عمومی، توسعه اقتصادی یا کیفیت محیطی، تمرکز می‌کنند و ابزاری ارزشمند برای بهبود کیفیت زندگی و محیط در محله های شهری هستند و با صرف زمان برای تعریف این پروژه‌ها، مردم محلات می‌توانند این اطمینان را حاصل کنند که این پروژه‌ها با نیازهای جامعه آنها همسو هستند و تأثیر مثبتی بر زندگی آنها خواهند داشت.

حسین بالام با برشمردن مزایای پروژه‌های محله‌محور گفت: این پروژه ها برای ساکنین محله های شهر دارای مزیت هایی  است که عبارتند از: شناسایی بهتر نیازها و اولویت‌های اهالی یک محله  و مشارکت مردم بومی و محلی در پروژه ها  که انعکاس نیازهای واقعی آنان خواهد بود، تقویت روابط اجتماعی و احساس تعلق به مکان، تقویت پیوندهای اجتماعی وهمکاری اهالی برای رسیدن به اهداف مشترک، بهره‌وری بیشتر منابع و امکانات محدود محله که منجر به برنامه‌ریزی دقیق، و استفاده از منابع به شکل بهینه تر خواهد شد، کاهش جرایم و آسیب‌های اجتماعی زیرا پروژه‌های محله‌محور مانع از حاشیه‌نشینی و بزهکاری می‌شوند، افزایش مشارکت مردم و احساس تعلق به محله، زمانی که مردم در تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی پروژه‌هایی که بر زندگی‌شان تاثیر می‌گذارد دخیل باشند، انگیزه بیشتری برای مشارکت پیدا می‌کنند، مشارکت افراد در تصمیم‌گیری‌های محله‌ای و ترغیب آن‌ها در فرایندهای تصمیم‌گیری برای مسائل محلی که به افزایش مسئولیت‌پذیری شهروندان نسبت به محیط محله و تعهد آن‌ها به توسعه آن می‌شود.

وی در ادامه تصریح کرد در کل، پروژه‌های محله‌محور نقش بسیار مهمی در بهبود زندگی افراد محله، توسعه جوامع محلی و افزایش مشارکت شهروندی دارند. این پروژه‌ها به عنوان یک سازوکار موثر برای ایجاد تغییرات مثبت و پایدار در سطح محله و شهرها محسوب می‌شوند.

او در پایان با بیان اینکه با اهداف فوق حدود ۶۰۰ میلیارد تومان به منظور اجرای پروژه های محله محور در بودجه سال ۱۴۰۲ لحاظ و برای سال ۱۴۰۳ نیز بودجه ای به میزان حدود ۸۰۰ میلیارد تومان پیشنهاد گردیده است گفت در طبقه بندی و تطبیق مشکلات و خواسته های شناسایی شده با پیشنهادات و منابع موجود و همچنین اولویت بندی آنها  از تحلیل های تخصصی و مجدد مشارکت گروه ها استفاده می‌گردد تا در نهایت برای رفع مشکلات شناسایی شده در محله پروژه هایی کاملا اجرایی تعریف خواهد شد که این پروژه ها در برنامه بودجه شهرداری قرار می‌گیرند و به منظور اجرایی شدن آنها نظارت و کنترل مستمر صورت خواهد گرفت.