حسین اکبریان هزینه اجرای این پروژه‌ها را ۲ هزار و ۴۲۱ میلیارد ریال اعلام و اضافه کرد: آغاز عملیات اجرایی این طرح‌ها توسط آبفای استان اصفهان با هدف جهاد خدمت رسانی و آبرسانی پایدار به شهرها و روستاها صورت می‌گیرد.

وی آبرسانی به مجتمع روستایی زرکان میمه شامل روستاهای موته، لایبید، لوشاب و حسن رباط را یکی از مهم ترین این پروژه ها دانست و افزود: این طرح با هزینه اجرایی ۷۰۰ میلیارد ریال، پنج هزار نفر را تحت پوشش قرار خواهد داد و برای اجرای آن یک مخزن ۵۰۰ متر مکعبی، یک ایستگاه پمپاژ با ظرفیت ۲۰ لیتر در ثانیه و ۳۰ کیلومتر خط انتقال نیاز است.

مدیرعامل آبفا اصفهان افزود: آبرسانی به روستاهای مجتمع اشن گلدره مهردشت نجف آباد با هزینه اجرایی ۶۰۰ میلیارد ریال یکی دیگر از این طرح هاست که سه هزار و ۵۰۰ نفر را تحت پوشش قرار می‌دهد و برای اجرای آن یک مخزن ۵۰۰ متر مکعبی و یک ایستگاه پمپاژ با ظرفیت ۱۵ لیتر در ثانیه و ۱۵ کیلومتر خط انتقال اجرا خواهد شد.

اکبریان ادامه داد: احداث مخزن ذخیره آب پنج هزار مترمکعبی شهرهای سده ورنامخواست لنجان با هزینه اجرایی ۷۰۰ میلیارد ریال طرح دیگر در دست اجراست که با ۶ کیلومتر خط انتقال و مخزن، ۴۵ هزار نفر را زیر پوشش قرار می‌دهد.

وی گفت: تقویت فشار مناطق شهر اصفهان با اجرای رینگ خطوط انتقال آب در خیابان ها و محلات ارغوانیه، مولوی، چمران، باهنر و صادقی با هزینه ۳۰۰ میلیارد ریال و جمعیت تحت پوشش ۶۰ هزار نفر با ۶ کیلومتر خط انتقال را در دستور کار داریم.

مدیرعامل آبفا اصفهان خاطرنشان کرد: حفر و تجهیز چاه و احداث خط انتقال آب روستای قائم آباد، احداث مخزن ذخیره آب روستای قهساره اردستان، خط انتقال شهر خور با ۶ هزار و ۷۶۵ نفر جمعیت تحت پوشش و ۸.۵ کیلومتر خط انتقال و آب شیرین کن مهرجان و عروسان گلستان نخلستان خور و بیابانک از دیگر پروژ های هفته دولت در استان اصفهان است.