بیرانوند که پارسال از همین حربه استفاده کرد و پای میز مذاکره با استقلال هم نشست، امسال نیز با وجود دریافت همه مطالباتش سراغ گزینه فسخ رفته. طبق معمول باشگاه پرسپولیس اعلام کرده اقدام دروازه‌بان این تیم غیرقانونی است و موضوع از طریق سازمان لیگ مورد پیگیری قرار خواهد گرفت، اما فعلا این چیزها اهمیت ندارد. آنچه دیروز خیلی به چشم آمد، خشم و عصبانیت شدید هواداران پرسپولیس از این ماجرا بود. به نظر می‌رسد کاسه صبر آنها لبریز شده و دیگر تاب تحمل رفتارهای دروازه‌بان تیم‌شان را ندارند. بیرانوند به وضوح در حال بازی با احساسات هواداران و پایمال کردن شأن باشگاه است؛ چیزی که واقعا نمی‌شود تحملش کرد. بنابراین چندان بعید نیست که بیرانوند این‌بار دیگر برود که برود.