البته به نظر می‌رسد انگیزه اصلی این انتقاد، برخی از سوگیری‌های اخیر سیاسی و اجتماعی آنها به‌خصوص مهدی مهدوی‌کیا بوده است. به هر حال بعد از انتشار گسترده این ویدئو، جامعه ورزش به شکل یکپارچه به حمایت از این دو بازیکن برخاست. دیروز بسیاری از ستاره‌های قدیم و جدید فوتبال ایران با انتشار تصویر باقری و مهدوی‌کیا در کنار هم، حمایت‌شان از این دو بازیکن افتخارآفرین و خاطره‌ساز را اعلام کردند. علی دایی و علی کریمی از جمله این افراد بودند که سریع‌ترین واکنش‌ها را نشان دادند.