مصطفی رجبی‌مشهدی ضمن تاکید بر اینکه الگوی مصرف نسبت به گذشته تغییر نکرده است، گفت: مشترکانی که زیر الگوی مصرف تعیین شده برای هر منطقه برق مصرف می‌کنند، مشمول هیچ افزایش قیمتی نمی‌شوند و کماکان نظام تعرفه‌گذاری مصوب سال ۱۳۹۷ برای این مشترکان لحاظ خواهد شد.

 رایگان شدن تعرفه برق مشترکان کم‌مصرف تحت حمایت کمیته امداد و سازمان بهزیستی

مدیر‌عامل‌ شرکت مدیریت شبکه برق ایران در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه آیا مشابه طرح برق امید که همه مشترکان کم‌مصرف به جز سکونتگاه‌های غیر‌رسمی و خانه‌های خالی مشمول هزینه برق رایگان می‌شدند، در مصوبه جدید نیز این اتفاق رخ خواهد داد، بیان کرد: دولت بر اساس بند (ی) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مکلف به اصلاح نظام تعرفه‌گذاری برق بود، بر همین اساس مطابق تکلیف مجلس شورای اسلامی  مشترکان کم‌مصرف با قید اینکه تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی باشند مشمول تعرفه رایگان هزینه برق خواهند شد.

این مقام مسوول در بیان تغییر الگوی کم‌مصرفی در مصوبه جدید دولت تاکید کرد: در مصوبه قبلی، الگوی کم مصرفی در مناطق عادی برای ماه‌های غیر گرم معادل ۸۰ کیلووات ساعت در ماه و در دوره گرم معادل ۱۰۰ کیلووات ساعت در ماه بود اما مطابق مصوبه جدید هیات دولت، الگوی کم‌مصرفی برابر ۵۰ درصد الگوی مصرف تعیین شده است، به عبارت دیگر در حال حاضر الگوی کم‌مصرفی مناطق عادی در دوره غیر گرم برابر ۱۰۰ کیلووات ساعت و در دوره گرم معادل ۱۵۰ کیلووات ساعت است که در فصل گرم الگوی کم‌مصرفی ۵/ ۱ برابر شده و افراد تحت پوشش بیشتر می‌شوند.

 جزئیات پاداش در نظر گرفته شده برای مشترکان خوش‌مصرف

رجبی‌مشهدی در بیان بخش دیگری از مشوق‌های مصوبه جدید هیات دولت در حوزه تعرفه‌گذاری برق گفت: مشترکانی که در ۴ ماه گرم سال مصرف خود را زیر الگوی مصرف منطقه قرار دهند یا اینکه نسبت به سال قبل کمتر برق مصرف کنند، از پاداش مدیریت مصرف بهره‌مند می‌شوند.

مدیر عامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران با اشاره به جزئیات این تشویق در نظر گرفته شده گفت: اگر مشترکی در فصل گرم ۲۰۰ کیلووات ساعت برق مصرف کرده و به دنبال آن ۱۰۰ کیلووات ساعت زیر الگو از برق استفاده کند، از یک پاداش کم‌مصرفی برابر نرخ اولیه پایه معادل ۴۰ هزار تومان به اضافه ۲۰ هزار تومان بستانکاری برای مصرف زیر الگو بهره‌مند خواهد شد.

 ساماندهی کنتورهایی که چند واحد مسکونی را پوشش می‌دهند

وی در تشریح این مساله که هدف مصوبه جدید دولت فقط کاهش مصرف مشترکان برق است، ادامه داد: دستور‌العمل اجرای این طرح برای کنتورهای برقی که چند واحد مسکونی را پوشش می‌دهند، در آینده تدوین خواهد شد و این مشترکان نگران میزان مصرف کنتور خود نباشند.

وی در بیان افزایش قیمت‌های اتفاق افتاده برای مشترکان پرمصرف در مصوبه جدید هیات دولت گفت: دقیقا مصرف مازاد الگوی مصرف عنوان شده در مصوبه هیات دولت مشمول افزایش تعرفه خواهد شد و میزان مصرف کمتر از الگوی مشترکان پر‌مصرف مشابه سایر مشترکان تعیین می‌شود.

 صفر تا صد تعرفه برق پرمصرف‌ها در تعرفه‌گذاری جدید

سخنگوی صنعت برق به نقل از خبرگزاری فارس در مورد  قیمت خرید تصمینی برق از نیروگاه‌های حرارتی به اضافه هزینه توزیع برق و سوخت نیروگاهی گفت: این قیمت باید متوسط دوساله باشد که بر اساس برآوردهای اولیه مبلغ مذکور نزدیک به ۴۰۰ تومان برآورد می‌شود.

وی در تشریح جزئیات افزایش قیمت پرمصرف‌ها گفت: مشترکانی که بر خلاف تشویق‌های تعیین شده همچنان به مصرف بالای خود ادامه دهند، از یک تا یک و نیم برابر الگوی مصرف در ماه باید ۶۰۰ تومان برای هر کیلووات ساعت بپردازند و همچنین برق مصرف شده بین ۵/ ۱ تا ۲ برابر الگو معادل هزارتومان و برق مصرف شده مازاد دو برابر الگوی مصرف با نرخ حدود ۱۴۰۰ تومان برای هر کیلووات ساعت محاسبه می‌شود.

 بیش از ۷۵ درصد مشترکان برق مشمول افزایش قیمت نمی‌شوند

مدیر‌عامل‌ شرکت مدیریت شبکه برق ایران در پاسخ به یک انتقاد مبنی بر اینکه چرا تعرفه برق پله‌های مصرف مازاد الگوی مصرف یعنی پله‌های سه، چهار و بالاتر از الگو، افزایش بیشتری را تجربه نکرده است، گفت: حقیقت این است که مبانی تعیین شده در گام اول بر اساس کارهای کارشناسی با هدف تشویق مشترکان به مصرف کمتر طراحی شده است تا تامین برق کشور به خصوص در فصل تابستان با محدودیت مواجه نشود. وی با بیان اینکه‌ مشترکان پرمصرفی که مصرف برق  خود را کاهش ندهند، مشمول افزایش تعرفه برق خواهند شد، گفت: بر اساس آمار، مشترکان خانگی برق به تفکیک پله‌های مصرف، در حال حاضر مشترکان پرمصرفی که مازاد الگوی تعیین شده در هر منطقه برق استفاده می‌کنند، کمتر از ۲۵درصد کل هستند و بیشتر از ۷۵درصد مشترکان برق کمتر از الگوی تعیین‌شده مصرف می‌کنند.