همچنین طبق اعلام شرکت ملی گاز، در صورتی که مشترک بدون رعایت ضوابط و مراحل قانونی راسا به تغییر کاربری مبادرت کند، شرکت موظف است با اخطار قبلی جریان گاز مشترک را قطع کند و وصل مجدد آن منوط به ارائه مدارک مثبته با نوع کاربری جدید و در صورت لزوم ارائه سیستم لوله‌کشی خواهد بود. اما در حوادث غیرمترقبه و ضرورت‌های عملیاتی که باعث قطع یا محدودیت گاز بیش از دو روز می‌شود، هزینه خدمات مستمر و هزینه قطع و وصل دریافت نخواهد شد.چنانچه در زمان قطع گاز مشترک راسا به برقراری جریان گاز اقدام کند، شرکت نسبت به قطع مجدد جریان اقدام می‌کند و برقراری آن مستلزم اخذ تعهد کتبی و جبران خسارات و هزینه‌های متعلقه است. نظر شرکت در تعیین میزان و تاریخ شروع مصرف غیرمجاز قطعی است، مسوولیت هرگونه حادثه ناشی از برقراری غیرمجاز جریان گاز که به ورود خسارت جانی و مالی منجر شود، برعهده مشترک خواهد بود. در صورتی که مدت زمان قطع گاز بیش از ۶ماه به طول انجامد، ارائه تاییدیه مجدد سیستم لوله‌کشی داخلی از مرجع ذی‌صلاح الزامی است.از سوی دیگر شرکت گاز تهران اعلام کرده مشترکانی که بیش از دو دوره قبض گاز مصرفی را پرداخت نکنند، ابتدا اخطار روی قبض گاز چاپ می‌شود تا مشترک نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام کند و نتیجه را به خدمات مشترکین ناحیه مربوطه اطلاع دهند. چنانچه مشترک دارای بدهی معوقه بیش از دو دوره قبض به اخطار کتبی ارسال شده توجهی نکند، طی لیستی اسامی و آدرس آنها برای قطع جریان گاز به واحد امداد ارسال می‌شود و وصل گاز منوط به پرداخت بدهی و هزینه قطع و وصل گاز توسط مشترک و ارائه فیش مربوطه به مسوول خدمات مشترکین ناحیه است.

 

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند