به گزارش شرکت ملی گاز ایران، حسن منتظرتربتی، در آخرین نشست تامین سوخت زمستانی شرکت ملی گاز ایران با اشاره به آرامش موجود در جامعه در فصل زمستان، این موضوع را به‌واسطه مدیریت خوب انجام شده در صنعت گاز، برنامه‌ریزی مناسب، تلاش مضاعف و نیز استفاده از تجربه اندوخته شده در این شرکت در کنار اعتماد و همدلی مدیران بخش‌های گوناگون نسبت به یکدیگر دانست و گفت: با اینکه میانگین وزنی دما در پاییز و زمستان سال ۹۷ و به‌ویژه در آبان ماه نسبت به سال ۹۶ پایین‌تر و هوا سردتر بود و مصرف گاز در بخش‌های مختلف مصرفی کشور افزایش داشت، اما هیچ مشکلی در تامین و عرضه گاز به وجود نیامد.وی با بیان اینکه مردم برای دریافت و مصرف گاز طبیعی، حتی نگرانی کوچکی نیز پیدا نکردند، اظهار کرد: در تولید و عرضه گاز طبیعی محدودیت‌ها بسیار کم بود و تا حد ممکن از ایجاد محدودیت برای صنایع نیز جلوگیری شد. معاون وزیر نفت در امور گاز با بیان اینکه مصارف گاز در بخش‌های مختلف کشور در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ افزایش داشته است، ادامه داد: نیروگاه‌های کشور تا ابتدای اسفندماه بیش از ۶۵ میلیارد مترمکعب گاز دریافت کرده‌اند و تا پایان اسفند ماه این رقم به بیش از ۶۷ میلیارد مترمکعب خواهد رسید.