چهار فاز جدید ۱۳، ۲۲، ۲۳ و ۲۴ پارس‌جنوبی آماده بهره‌برداری رسمی شدند و پیش‌بینی می‌شود، در روزهای آینده این چهار فاز گازی توسط ریاست جمهوری به‌صورت رسمی افتتاح شود. طرح توسعه فازهای ۱۳، ۲۲ تا ۲۴ پارس‌جنوبی از ظرفیت تولید روزانه ۱۱۳ میلیون مترمکعب گاز غنی، ۱۰۰ میلیون مترمکعب گاز متان، ۱۵۰ هزار بشکه میعانات گازی، ۸۰۰ تن گوگرد گرانول، سالانه ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تن گازمایع و ۲ میلیون تن اتان به‌عنوان خوراک اصلی صنایع پتروشیمی برخوردار است. در شرایط فعلی ظرفیت تولید گاز غنی ایران از میدان گازی مشترک پارس‌جنوبی روزانه ۶۰۰ میلیون مترمکعب در روز است که با احتساب بهره‌برداری از این چهار فاز جدید این ظرفیت از مرز ۷۰۰ میلیون مترمکعب در روز عبور می‌کند. این گزارش حاکی است، علاوه بر این هم اکنون ظرفیت تولید روزانه گاز شیرین در منطقه پارس‌جنوبی حدود ۵۷۰ میلیون مترمکعب است که با بهره‌برداری از این فازهای جدید این ظرفیت نیز به حدود ۶۷۰ میلیون مترمکعب در روز می‌رسد، ضمن آنکه ظرفیت تولید میعانات گازی از ۸۱۰ هزار بشکه فعلی به ۹۶۰ هزار بشکه در روز خواهد رسید.