دستورالعمل حقوق مالکیت فکری صنعت نفت، در اجرای نقشه جامع علمی کشور و بند «۶»از جزء «ث» ماده (۳) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، به منظور احصا و حفاظت از دارایی‎های فکری حاصل از فعالیت‎های کارفرمایان، پیمانکاران، کارکنان صنعت نفت و تبیین، تنظیم و مدیریت روابط ذی‎نفعان از منظر حقوق مالکیت فکری، مدیریت نوآوری، ایجاد انگیزش برای توسعه پژوهش‎های کاربردی و گسترش ارتباط محققان دانشگاه با صنایع و دستگاه‎های اجرایی از سوی بیژن زنگنه ابلاغ و خاطرنشان شده است، مسوولیت تفسیر، نظارت بر اجرا و به‎روز‌رسانی این دستورالعمل بر عهده معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری است.