مصوبه سال ۹۱ ستاد هدفمندی یارانه‌ها درباره محاسبه آبونمان گاز در مرداد ماه ۹۶ با رای هیات عمومی دیوان ابطال شد، اما اخذ آبونمان در برخی شهرها توسط شرکت ملی گاز استمرار دارد. براساس این گزارش، دیوان عدالت اداری در نامه‌ای ضمن اخطار به شرکت ملی گاز ایران، ۴۸ ساعت فرصت داد تا مطابق با رای ابلاغی دیوان، اقدامات عملیاتی برای حذف آبونمان از مشترکین گاز انجام و نتیجه به دیوان عدالت اداری اعلام شود.بر پایه این گزارش دیوان عدالت اداری در نامه ابلاغی شرکت ملی گاز را مکلف به استرداد مبالغ دریافتی از مشترکین تحت عنوان آبونمان از تاریخ صدور رای کرده است. آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری لازم‌الاجرا است و برای متخلفان از آرا ابلاغی مجازات انفصال از خدمات دولتی به مدت ۳ ماه تا یک سال در نظر گرفته شده است.