بخشی از علت این تغییر در مقصدهای صادراتی، افزایش عرضه گریدهای نفت خام رقیب در مدیترانه از جمله گرید CPC قزاقستان، نفت آذربایجان و نفت کردستان عراق است. این امر باعث شده نگاه روسیه برای گریدهای شیرین‌تر خود به شرق معطوف شود. علت دیگر این است که پالایشگاه‌های روسیه برای فرآوری نفت ترش مجهز شده‌اند و نه نفت خیلی ترش. سطح سولفور در حدود ۶۳/ ۱ درصد نگه داشته شده و نباید از ۸/ ۱ درصد فراتر رود. همچنان‌که تولید در چند سال اخیر رشد کرده است، از سال ۲۰۱۴ نفت خام دارای سولفور بالاتر به محموله‌های صادراتی اضافه شده و تا این تاریخ، سطح سولفور صادرات اورال حدود ۶۱/ ۱ درصد بوده است. با این‌همه صادرات اورال به چین که از طریق خط لوله سیبری شرقی-اقیانوس آرام صورت می‌گیرد، حاوی سولفور حدود ۵/ ۰ درصد است و به این ترتیب در رده نفت شیرین قرار می‌گیرد که پالایش آن برای پالایشگاه‌ها راحت‌تر است. نفت ترش، نفت حاوی سولفور بالای ۵/ ۰ درصد است. بر اساس گزارش اویل پرایس، این مقام ترانس‌نفت هفته گذشته گفته بود از سال ۲۰۱۴ میزان نفت حاوی سولفور بالا که از طریق شبکه ترانس‌نفت حمل شده، به میزان ۶۵/ ۳۶ میلیون بشکه رشد کرده و کیفیت کلی این گرید را به‌خطر انداخته است. همچنین میزان نفت دارای سولفور بالا که از طریق پالایشگاه‌های روسی فرآوری شده است، در همین مدت به میزان ۳۳ میلیون بشکه کاهش یافته است. ترانس‌نفت میزان ارسال اورال دارای سولفور بالا به چین را به ۸۸ میلیون بشکه افزایش داد.