اگرچه تولید در پایگاه‌های نفتی تحت اداره غول‌های نفتی خارجی که تحت توافق شراکت تولید انجام می‌گیرد، در سپتامبر نسبت به اوت ۳۹ درصد کاهش پیدا کرد، اما شرکت‌های روسی تولید نفت داخلی را افزایش دادند. طبق آمار وزارت انرژی روسیه، تولید در روس‌نفت که بزرگ‌ترین شرکت نفتی روسیه است ۲/ ۱درصد افزایش داشت و به ۸۲/ ۳ میلیون بشکه در روز رسید و تولید در لوک‌اویل که دومین تولیدکننده بزرگ روسیه است، ۷/ ۰ درصد رشد کرد و به ۶۴/ ۱ میلیون بشکه در روز رسید. روسیه در توافق کاهش تولید کشورهای اوپک و غیراوپک متعهد شده تولیدش را نسبت به سطح اکتبر سال ۲۰۱۶ به میزان ۳۰۰هزار بشکه در روز کاهش دهد که بالاترین میزان در حدود ۳۰ سال گذشته است. بر‌اساس گزارش اویل پرایس، حضور اکسون در پروژه‌های نفتی روسیه به دلیل تحریم‌های آمریکا با موانعی روبه‌رو   و سبب شده این شرکت در درآمد مربوط به پروژه‌های روسی مانند ساخالین-۱ و شماری از جوینت ونچرها ضرر کند.