به گزارش پایگاه خبری آذرنیوز، بر اساس این سناریو، ایران احتمالا گاز را از ترکمنستان خریداری خواهد کرد و گاز خود را از طریق میادین جنوبی‌اش به پاکستان و سپس هند خواهد فروخت و از این طریق عملا نتیجه مورد‌انتظار از پروژه تاپی محقق خواهد شد. به گفته پروفسور امریتوس، استاد علوم‌سیاسی دانشگاه ماروین وینباوم ایلینویز،«چنین همکاری‌ کاملا محتمل است.» وی افزود: هرچند هنوز احتمال تکمیل پروژه تاپی وجود دارد، اما نسخه جایگزین تجارت گاز در منطقه احتمالا همکاری کشورهای عضو این پروژه با ایران خواهد بود. وی با اشاره به موانع احتمالی چنین مدل همکاری تاکید کرد که روابط ایران و پاکستان و افزایش تنش‌ها بین ایران و آمریکا احتمالا موجب بروز مشکلاتی در احداث خط لوله تاپی خواهد شد. او افزود: «در مورد پاکستان، من دلیلی نمی‌بینم که پاکستان نخواهد به جای ترکمنستان، از ایران گاز خریداری کند.» انتظار می‌رود خط لوله تاپی مناطق آسیای‌میانه و جنوب آسیا را به یکدیگر مرتبط کند و ۳۳ میلیارد متر‌مکعب گاز را جابه‌جا‌ کند. احداث بخش ترکمنستانی خط لوله تاپی در دسامبر ۲۰۱۵ آغاز شد. کل طول این خط لوله ۱۸۱۴کیلومتر است که شامل ۲۱۴ کیلومتر در خاک ترکمنستان، ۷۷۴ کیلومتر در خاک افغانستان و ۸۲۶ کیلومتر در خاک پاکستان تا مرز با هند خواهد بود.