بررسی‌‌‌ها نشان می‌‌‌دهد،  به طور متوسط عمربنای آپارتمان‌‌‌هایی که روز گذشته به بازار مسکن منطقه ۵ تهران عرضه شد،  در همین بازه سنی قرار دارد. بررسی مشخصات ۴۰ فایل عرضه‌شده به بازار مسکن این منطقه در روز گذشته،  نشان می‌‌‌دهد میانگین قیمت پیشنهادی هرمترمربع آپارتمان در این فایل‌‌‌ها حول و حوش ۱۰۷ میلیون تومان است. متوسط عمربنای آنها ۱۴ سال و متوسط مساحت آنها نیز ۹۵ مترمربع است. با این حساب،  برای خرید یک آپارتمان مسکونی با این مشخصات به طور متوسط بودجه ۱۰ میلیارد تومانی برآورد می‌‌‌شود. به این معنا که متقاضی خرید یک واحد مسکونی سن‌‌‌دار(۱۴ ساله)،  با مساحت ۹۵ مترمربع،  در منطقه ۵ باید به‌طور متوسط بودجه‌‌‌ کل حدود ۱۰ میلیارد تومانی در نظر داشته باشد. البته این میزان برای آپارتمان‌‌‌های کوچک‌‌‌تر کمتر است و به طور متوسط برای یک واحد مسکونی ریزمتراژ ۵۰ مترمربعی حدود ۵ میلیارد  و۳۵۰ میلیون تومان تخمین زده می‌‌‌شود. در جدول زیر مشخصات  ۴۰ مورد از فایل‌‌‌هایی که روز گذشته به بازار فروش مسکن منطقه ۵ تهران عرضه شد درج شده است.

Untitled-1 copy