بررسی‌‌‌ها در بازه متراژی ۸۰ تا ۱۶۰ مترمربع که به عنوان الگوی متراژی تقاضای مصرفی این دو منطقه انتخاب شده است، نشان می‌دهد میانگین اجاره‌‌‌بهای پیشنهادی ماهانه مسکن در این دو منطقه برای یک واحد مسکونی با متوسط مساحت ۱۲۴ مترمربع، بر اساس مشخصات فایل‌‌‌هایی که روز گذشته به بازار عرضه شد، رقمی حول و حوش ۲۸میلیون و۵۰۰هزار تومان به علاوه میانگین رهن یک میلیارد و ۳۰۰ تا یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومانی است. بر این مبنا، متوسط مبلغ رهن کامل پیشنهادی هر مترمربع آپارتمان در این دو منطقه لوکس پایتخت، برای واحدهای مصرفی، در مرز ۲۰ میلیون تومان قرار دارد. در جدول زیر مشخصات تازه‌‌‌ترین فایل‌‌‌های عرضه‌شده به بازار مسکن دو منطقه ۱ و۳ تهران در محله‌‌‌های منتخب و در بازه متراژی ۸۰ تا ۱۶۰ مترمربع درج شده است.

Untitled-1 copy