ستون امروز نبض بازار مسکن اما به یک کلان‌‌‌شهر دیگر پرداخته تا قیمت‌‌‌های پیشنهادی بازار مسکن شب عید را در جاهایی به غیر از تهران مورد بررسی قرار دهد. این نبض، برای مشهد است که فایل‌‌‌های موجود در مناطق ۱۷‌گانه را شناسایی و در جدول زیر ارائه کرده است.

قیمت‌‌‌ها نشان می‌‌‌دهد، میانگین قیمت پیشنهادی فروشنده‌‌‌ها در بازار مسکن مشهد کمتر از ۳۰ میلیون تومان است.

اگر نبض بازار این روزهای مشهد و اصفهان را براساس فایل‌‌‌های موجود آپارتمانی، معیار یک مقایسه قرار دهیم در این صورت مشخص می‌‌‌شود، سطح قیمت مسکن مشهد پایین‌‌‌تر از اصفهان است. آیا این یک اتفاق جدید است؟

بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» برای پاسخ این پرسش، این‌طور جواب می‌‌‌دهد: «اختلاف سطح همیشه بوده است.»

آخرین آمارهای رسمی از نبض مسکن استان‌‌‌ها و مراکز استان‌‌‌ها نشان می‌‌‌دهد، قیمت مسکن در اصفهان حدود ۱.۳ برابر مشهد است.

1 copy