آمار ساخت مسکن در شهرهای کوچک

غلامرضا صالحی، در گفت‌وگو با پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی، با بیان اینکه ۶۶۶‌هزار و ۲۷۹ واحد نهضت ملی مسکن در شهرها و روستاها از ابتدای اجرای طرح تاکنون اجرایی شده است از تکمیل و تحویل ۲۳۰‌هزار و ۷۲۲ واحد از واحدهای اجرا شده به مردم خبر داد.

صالحی با اشاره به اینکه هم اکنون ۴۳۵‌هزار و ۵۵۷ واحد در دست اجراست که ۲۰۶‌هزار و ۲۱۵ واحد آن روستایی و ۱۹۸‌هزار و ۱۳۷ واحد آن شهری است، توضیح داد: از ۲۳۰‌هزار و ۷۲۲ واحدی که تکمیل و تحویل شد،۲۱۶‌هزارو ۵۸۴ واحد روستایی و ۱۴‌هزار و ۱۳۸ واحد شهری است. بنیاد مسکن تعهد کرده است تا از ۴میلیون واحد مسکونی قانون جهش تولید مسکن، یک میلیون و ۶۰۰‌هزار واحد را در شهرها و روستاها عملیاتی و اجرایی کند.