۱. اساسا موضوع این پژوهش سرزندگی شهری بوده و نه «افسردگی». تعریف ارائه‌شده از «سرزندگی شهری» در روایت منتشر‌شده در رسانه‌‌‌ها، به هیچ وجه مطابق با تعریف این مفهوم در مطالعه انجام‌شده در مرکز مطالعات و برنامه‌‌‌ریزی شهر تهران نیست. بنابراین ممکن است مردمانی در سطح بالایی از سرزندگی نباشند اما به هیچ وجه افسرده هم نباشند. این موضوع می‌تواند دستمایه پژوهش‌‌‌های دیگری نیز باشد. اما متاسفانه آن رسانه و دیگر بازنشرکنندگان، «سرزندگی» را متضاد «افسردگی» در نظر گرفته‌‌‌اند، در حالی که در پژوهش مرکز مطالعات، سرزندگی شهری از ترکیب مؤلفه‌‌‌های «نشاط اجتماعی»، «سرزندگی ورزشی- فراغتی»، «وضعیت فضای همگانی»، «برگزاری رویدادهای جمعی» و «وضعیت زیست‌محیطی» حاصل شده است. آیا این مولفه‌‌‌ها در چارچوب هیچ دانشی می‌توانند میزان افسردگی را در جامعه‌‌‌ای اندازه‌‌‌گیری کنند؟

۲. تعریف ارائه‌شده از افسردگی در رسانه‌‌‌ها که نقطه مقابل سرزندگی شهری در نظر گرفته شده، به‌‌‌عنوان تعریف عام از افسردگی (خُلق پایین) است و با تعریف پاتالوژیک و روان‌شناختی افسردگی بسیار متفاوت است. سنجش افسردگی به عنوان یک اختلال از روی علائم و نشانگان، مفهوم دیگری است که اساسا موضوع این پژوهش مرکز مطالعات نبوده است.

۳. در تیتر و متن خبر به صورت گمراه‌‌‌کننده‌‌‌ای بر این نکته تاکید می‌کند که ۹۹.۷‌‌‌‌درصد تهرانی‌‌‌ها افسرده‌‌‌اند! جای بسی تعجب است که چگونه به چنین تیتر و نتیجه‌‌‌ای، آن هم از پژوهشی که در آن با دقت علمی از واژگان و داده‌‌‌ها استفاده شده و اساسا موضوع آن افسردگی نبوده، رسید‌‌‌ه‌‌‌اند؟! ضمن اینکه اصلا عدد ۹۹.۷‌درصد در متن این پژوهش وجود ندارد و آن رسانه برداشت و جمع‌‌‌بندی اشتباه خودش را از آمارهای ارائه‌شده در پژوهش مطرح کرده است. با فرض صداقت آن رسانه در این نوع برداشت و تحلیل، منصفانه باید به غیر‌واقع‌‌‌بینانه بودن این نتیجه اعتراض می‌‌‌شد. کدام عقل سلیم و واقع‌‌‌نگر قبول می‌کند که همه مردم تهران افسرده هستند؟!

۴. مناسب بود آن روزنامه چنانچه نیت مغرضانه‌‌‌ای نداشت به نکات دیگر این پژوهش نیز اشاره می‌‌‌کرد از جمله اینکه در بررسی مولفه «لذت از زندگی در تهران»، پژوهش‌‌‌‌‌‌ها نشان داده است ۸۲.۶‌درصد از پاسخگویان تهرانی از زندگی در تهران بسیار لذت می‌‌‌برند و این نسبت در وضعیت مطلوبی قرار دارد. همچنین آن رسانه متاسفانه با بی‌‌‌توجهی کامل از کنار جمع‌‌‌بندی این پژوهش نیز گذشته است که در آن تصریح شده است «در جمع‌‌‌بندی کلی می‌توان گفت مولفه‌‌‌هایی نظیر لذت از زندگی، احساس امنیت، امید به آینده و رضایت از زندگی که مولفه‌‌‌هایی درونی است در میان شهروندان بیشتر مناطق شهر تهران در سطح مطلوبی ارزیابی شده است.»

۵. در این دوره شهرداری تهران، به جای واژگان منفی از واژگان مثبت در طراحی آرمان و شعار برای مدیریت شهری یعنی «تهران شهر تلاش و سرزندگی» استفاده شده است. بنابراین راهبرد اساسی شهرداری تهران بالا بردن کیفیت زندگی و سطح رضایتمندی بوده و نه فقط کاهش آلام و رنج‌‌‌های مردم. این رویکرد به دلیل درک و شناخت صحیح از نوع مدیریت شهری و نتایج حاصل از آن در دوره گذشته بوده است.

فارغ از هیاهوی رسانه‌‌‌ای، مطالعه‌‌‌ای که مشمول تفسیر غیرواقع آن روزنامه شده، سعی کرده است موانع و چالش‌‌‌های موجود را شناسایی کند تا در سیاستگذاری‌‌‌ها و برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌ها برای رسیدن به وضعیت مطلوب و اقدامات آتی مدیریت شهری، مورد توجه قرار گیرد. در واقع این پژوهش تلاشی است برای شناسایی موانع و چالش‌‌‌های ایجاد نشاط و سرزندگی در میان شهروندان. نتایج این پژوهش‌‌‌ها می‌تواند برای برنامه‌‌‌ریزی و طراحی برنامه‌‌‌های مدیریت شهری موردنظر قرار بگیرد. گفتنی است یافته‌‌‌های پژوهش برای مراجع ذی‌ربط ارسال شده است. البته جای تأسف است که این بررسی مطالعاتی، مطمح نگاه مغرضانه و سیاست‌‌‌ورزی برخی رسانه‌‌‌ها شده است.