به گزارش «دنیای‌اقتصاد» و بر اساس گزارشی که روز گذشته در پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی منتشر شد، از ابتدای آغاز طرح نهضت ملی مسکن در سال ۱۴۰۰ تاکنون، حدود ۷۵‌هزار قرارداد پرداخت تسهیلات ساخت با مالکان زمین برای ساخت مسکن در قالب برنامه ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال، در شبکه بانکی منعقد شده است.

بر اساس این آمار، تاکنون قرارداد خودمالکی ۷۵‌هزار و ۱۹۱ واحد به مبلغ ۲۵‌هزار و ۱۵۵ میلیارد تومان در بانک عامل بخش مسکن منعقد شده است. این در حالی است که از این میزان قرارداد منعقد شده خودمالکی تاکنون ۱۶‌هزار و ۶۳۹ میلیاردتومان به حساب سازندگان واریز شده است. بر اساس این گزارش، پرداخت تسهیلات خودمالکی طرح نهضت ملی مسکن مرحله به مرحله و بر اساس پیشرفت فیزیکی به خودمالکان خواهد بود.