اما با محاسبه سطح فعلی قیمت اوراق وام خرید مسکن، پوشش واقعی این وام برای خرید مسکن معادل ۱۶۴ میلیون تومان برآورد می‌شود. در هفته اول آبان ماه، متوسط قیمت هر فقره اوراق وام مسکن، به حدود ۸۹ هزار تومان رسید. به این ترتیب متقاضیان دریافت وام ۲۰۰ میلیون تومانی برای خرید مسکن باید مبلغی معادل حدود ۳۶ میلیون تومان برای خرید اوراق هزینه کنند. از این رو ۱۶۴ میلیون تومان به عنوان مبلغ نهایی وام مسکن در اختیار آنها خواهد بود. در حالی که سطح پوشش‌‌دهی وام خرید مسکن با توجه به میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان در شهر تهران هم‌‌اکنون در مرز ۴۴ میلیون تومانی قرار دارد این وام تنها تامین‌کننده هزینه خرید کمتر از ۴ مترمربع مسکن خواهد بود. هم‌‌اکنون برای خرید یک آپارتمان ریزمتراژ ۵۰ مترمربعی در شهر تهران به‌طور متوسط بودجه‌‌ای معادل ۲ میلیارد و۲۰۰میلیون تومان مورد نیاز است. اما بررسی‌‌ها نشان می‌دهد نه تنها در مناطق متوسط شهر که در مناطق ضعیف و ارزان‌‌تر شهر تهران نیز وام مسکن قدرت پوشش‌‌دهی خود را از دست داده است. برآوردهای «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد به‌طور متوسط وام خرید مسکن، در سه منطقه ارزان‌‌تر شهر تهران (مناطق ۱۷، ۱۸ و ۲۰)، تنها حدود ۷ مترمربع هزینه خرید مسکن را پوشش می‌دهد. متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در این سه منطقه که ارزان‌‌ترین مناطق شهر تهران هستند حول و حوش ۲۲ میلیون تومان است. برای خرید یک واحد مسکونی ۵۰ مترمربعی در این مناطق نیز به‌طور متوسط باید هزینه‌‌ای معادل یک میلیارد و ۱۰۰میلیون تومان پرداخت شود. این در حالی است که رقم نهایی وام خرید مسکن برای متقاضیان انفرادی بعد از کسر هزینه خرید اوراق، حول و حوش ۱۶۴ میلیون تومان خواهد بود. وام خرید مسکن در شهر تهران نه تنها در مناطق میانی شهر قدرت خود را از دست داده است بلکه در مناطق جنوب شهر و ارزان‌‌ترین محلات پایتخت نیز این تسهیلات حتی پوشش حداقلی برای خرید مسکن ایجاد نمی‌کند. این در حالی است که اقساط ماهانه این تسهیلات هم از توان بسیاری از خانوارهای ساکن در این مناطق خارج است و این موضوع نیز یکی دیگر از مواردی است که خرید مسکن با استفاده از وام را به حداقل رسانده است. در سال‌های قبل که وام مسکن سطح مناسبی از هزینه خرید آپارتمان را پوشش می‌‌داد دست‌‌کم در مناطق جنوبی شهر بخش قابل توجهی از خریدهای خانه‌‌اولی‌‌ها از بازار مسکن به کمک وام انجام می‌شد. اما در حال حاضر حتی در مناطق جنوبی نیز وام مسکن فاقد کارآیی و پوشش مناسب است.