وی با اشاره به جلسه اخیر شهردار تهران با رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور خاطرنشان کرد: مقرر شد از سال آینده، معادل ۲ درصد از بودجه متروی تهران صرفا به مسائل پدافندی ایستگاه‌ها اختصاص یابد که به نظر می‌‌رسد در صورت اختصاص این بودجه، شاهد جهش بزرگی در ساخت و تجهیز ایستگاه‌های پدافندی باشیم.هرمزی با بیان اینکه این ایستگاه‌ها در برابر حملات شیمیایی، هسته‌‌ای و میکروبی نقش پدافندی ایفا می‌کنند، درباره ظرفیت ایستگاه‌هایی از این دست گفت: بسته به میزان تجهیزات مستقر و نصب شده در این ایستگاه‌ها، می‌توانیم نسبت به پذیرش مردم در این ایستگاه اقدام کنیم، چراکه هر قدر تجهیزات بیشتر در ایستگاه‌ها مستقر شود، می‌توانیم افراد بیشتری را در زمان بروز حادثه جذب کنیم. وی ادامه داد: البته بر اساس دستورالعمل موجود با در نظر گرفتن فضای یک متر مربع برای هر نفر در کوتاه‌مدت یعنی ۴۸ ساعت، ۱۲ هزار نفر و بلندمدت یعنی ۵ روز تا یک هفته، استقرار ۵ هزار نفر در شرایط قطع ارتباط کامل با بیرون از ایستگاه امکان‌‌پذیر است.هرمزی درباره توسعه ایستگاه‌های پدافندی افزود: علاوه بر ایجاد ظرفیت پناهگاه امن در برخی ایستگاه‌ها، در برخی دیگر از ایستگاه‌های موجود نیز می‌توان دستورالعمل‌‌های ساده‌‌تری را پیش‌‌بینی کرد.