در نتیجه این بخش از بازار اگرچه تعداد متقاضیان اندکی نسبت به بخش مصرفی بازار مسکن دارد، اما در هر صورت اغلب نمی‌توان شرایط آن را «رکودی» توصیف کرد و در تمام مقاطع زمانی و شرایط اقتصادی، حداقل معاملات مورد انتظار در محله‌های میزبان این املاک انجام می‌شود.  در حال حاضر نیز با وجود اینکه حجم معاملات ماهانه مسکن به زیر ۱۰ هزار فقره سقوط کرده و عملا تعداد معاملاتی که در هر ماه انجام می‌شود، در کف رکودی قرار دارد، اما عرضه در بازار آپارتمان‌های لوکس‌متراژ کاهش محسوسی نداشته است. بررسی فایل‌های موجود از املاک لوکس‌متراژ نزد بنگاه‌های ملکی و موتورهای جست‌وجوی ملکی نشان می‌دهد اکنون تقریبا نیمی از آپارتمان‌های مذکور که برای فروش عرضه شده‌اند، نوساز یا یکی دو سال ساخت اما کلید نخورده هستند.

دسته دوم عرضه نیز یک گروه از املاک کلنگی با سن بنای بیش از ۲۰ سال و قدرالسهم قابل قبول هستند که در گروه متراژی بزرگ‌تر از ۱۵۰ مترمربع قرار دارند. در واقع آپارتمان‌های چند ساله و میانسال تعداد اندکی از عرضه املاک لوکس‌متراژ را تشکیل می‌دهند و فایل‌ها عمدتا یا نوساز یا کلنگی و بیش از ۲۰ سال ساخت هستند.