هم‌اکنون تمایل به تبدیل به احسن کردن واحدهای مسکونی به کمترین میزان خود رسیده است و این گروه از متقاضیان مصرفی کمترین حضور را در بازار مسکن دارند. متقاضیان تبدیل به احسن مسکن که باید به‌صورت همزمان نسبت به فروش واحد مسکونی خود و خریداری واحد جدید اقدام کنند در عمده موارد هم‌اکنون ترجیح داده‌اند این اقدام را به بعد از عادی شدن شرایط به لحاظ کنترل بیماری کرونا موکول کنند.

با این حال عمده فایل‌هایی که طی روزهای اخیر به خصوص در بازار فروش آپارتمان‌های بزرگ‌متراژ- با مساحت بیش از 100 مترمربع- به بازار عرضه شد واحدهای مسکونی نوساز و کلید نخورده هستند. مالکان این واحدها را می‌توان به سه دسته طبقه‌بندی کرد. سازنده‌ها یکی از اصلی‌ترین عرضه‌کنندگان این گروه از واحدها به بازار مسکن در سال جدید هستند. بخشی دیگر از این واحدها از سوی سفته‌بازها وبرخی دیگر از سوی سرمایه‌گذاران به بازار فروش عرضه شده‌اند. علت تمایل سفته‌بازان و برخی از سرمایه‌گذاران بازار مسکن به خروج از این بازار نبود چشم‌انداز سودگیری حداکثری از بازار مسکن در سال 99 است.این موضوع باعث شده است در روزهای اخیر و در شرایطی که حضور سازنده‌ها در بازار معاملات مسکن بیش از پیش احساس می‌شود این دو گروه نیز با حضور خود در بازار حجم عرضه آپارتمان‌های کلیدنخورده را تقویت کنند.

16-02