به گزارش دنیای اقتصاد،حسن رسولی، عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه در اولین ماه از فصل پایانی سال جاری فقط ۳ درصد منابع اداره شهر از محل وام و منابع استقراضی تامین شده است، اظهار کرد: مطابق بررسی‌های انجام‌شده در گزارش حساب‌های درآمد و هزینه شهرداری تهران، فقط ۳ درصد منابع دی ماه از این محل تامین شده است؛ به‌طوری‌که با کاهش ۴۷ درصدی نسبت به آذر ماه مواجه هستیم.

او ادامه داد: شهرداری تهران بر اساس بودجه مصوب شورا موظف بوده است در برش عملکردی ماهانه نسبت به تامین منابع در سقف یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اقدام و به همین میزان مصارف خود را تنظیم و تعادل میان منابع و مصارف را برقرار کند؛ اما در دی ماه ۱۳۹۶ شهرداری تهران توانست با تحقق ۹۲ درصد منابع، یک هزار و ۳۷۳ میلیارد تومان را وصول و از این مبلغ ۵۷ درصد را صرف مصارف خود کند و مبلغ ۷۸۲ میلیارد تومان هزینه کند.

به گفته وی، تحقق ۹۲ درصد منابع و ۵۲ درصد مصارف بودجه مصوب نشانگر آن است که شهرداری باید در مسیر انضباط و اجرای دقیق بودجه تلاش مضاعفی کند. همچنین شهرداری درباره وضعیت ذخیره یا مصرف مازاد منابع نسبت به مصارف در دی ماه که رقمی معادل۵۹۱ میلیارد تومان است در گزارش‌های خود اشاره‌ای نداشته که ضروری است نسبت به تعیین و شفاف‌سازی مساله اقدام لازم را معمول کند.