9 معیار انتخاب محیط کار مطلوب

Untitled-1

فرهنگ سازمانی از آن دست موارد مهمی است که اگر سازمانی قصد دارد طعم پیشرو بودن را بچشد باید به آن بپردازد؛ در واقع فرهنگ سازمانی سنگ زیربنایی است که در ساخت یک سازمان یکدست، همدل و همسو به‌کار می‌رود. در این فرصت به نتایج تحقیقات و اندازه‌گیری که از شاخص‌های موردنظر سازمان‌های برتر فرهنگی سال 2020 به‌دست آمده می‌پردازیم تا بهتر این خصیصه‌های فرهنگی مهم و مورد توجه رهبران سازمانی را بشناسیم.

 تعالی فرهنگی

 Culture 500، بیش از 500 شرکت آمریکایی را در 9 بعد فرهنگی اندازه‌گیری و مقایسه می‌کند و با محدود کردن داده‌های کارمندان، بررسی می‌کند چه چیزی فرهنگ یک شرکت را متمایز و موثر می‌کند. شاخص تعالی به ما این امکان را می‌دهد که ببینیم شرکت‌ها درمقابل ارزش‌های فرهنگی که بیشترین اهمیت را برای کارمندان دارند از جمله احترام، همکاری و تنوع، چگونه عمل می‌کنند. پس از تجزیه و تحلیل دقیق، تنها 21 شرکت شناسایی شدند که شاخص‌هایی بالاتر از صنعت خود (برای کاربرد آنچه ما آن را 9 ارزش بزرگ می‌نامیم) به‌دست آوردند.

این 9 ارزش فرهنگی بزرگ برای تعالی در عملکرد شرکت عبارتند از: چابکی (agility)، همکاری (collaboration)، مشتری‌مداری (customer orientation)، تنوع (diversity)، اجرا (execution)، نوآوری (innovation)، یکپارچگی (integrity)، عملکرد (performance) و احترام (respect).

 این شاخص‌ها از جمله رایج‌ترین موارد ذکر شده در بیانیه‌های رسمی فرهنگ سازمانی شرکت‌های بزرگ و همچنین کارمندان در بررسی شرکت‌ها است و آنها با انواع نتایج مطلوبی مانند عملکرد مالی، نوآوری و مشارکت کارکنان مرتبط هستند. برای واجد شرایط شدن به‌عنوان قهرمان فرهنگ، کارکنان یک شرکت نیاز به صحبت بیشتر در مورد این 9 ارزش نسبت به سایر شرکت‌ها در صنعت خود دارند.

در جدول دوم درباره 9 ارزش بزرگ فرهنگی که در قهرمانان فرهنگی سال 2020 بیشترین استناد و بیشترین تاثیر را در نتایج داشته‌اند، بیشتر بیاموزید.

این قهرمانان فرهنگ، فرهنگ‌های پرجنب و جوش و چندجانبه را تولید می‌کنند که موفقیت چشمگیری برای کارمندان خود دارند. تیم تحقیقاتی CultureX نیز برای ایجاد فهرست انتخابی قهرمانان فرهنگ، سه مورد مهم را برای ارزیابی عملکرد فرهنگی در نظر گرفت:

1- برخورداری از استاندارد لازم برای ایجاد تنوع، یکپارچگی و احترام. برخی از ارزش‌ها بیش از ارزش‌های دیگر اهمیت دارند. برای تبدیل شدن به یک قهرمان فرهنگ، شرکت‌ها نمی‌توانند انحراف معیاری کمتر از منفی یک برای تنوع، یکپارچگی یا احترام نسبت به صنعت خود کسب کنند.

2- دارای فرهنگی باشند که توسط تعداد زیادی از کارکنان به حداقل نمره لازم در رتبه‌بندی فرهنگی دست یافته باشند. شرکت‌ها باید جزو 30 درصد برتر رتبه‌بندی فرهنگ (رتبه‌ای که کارکنان به کارفرمای خود می‌دهند) در مقایسه با نمونه کلی باشند.

3- تجربه هیچ افت عمده‌ای را در کارنامه عملکرد فرهنگی خود نداشته باشند. شرکت‌ها باید در طول زمان فعالیت خود رتبه ستاره‌های فرهنگی خود را حفظ کنند یا افزایش دهند. شرکت‌های دارای افت قابل توجه از رتبه‌بندی خارج می‌شوند.

 مشترکات در میان تفاوت‌ها

هیچ دو قهرمانی یکسان نیستند: برخی موفقیت فرهنگی را از طریق نوآوری جسورانه نشان می‌دهند، برخی با توانمندسازی کارمندان و برخی دیگر با پرورش محیط‌های با احترام بالا.

مشخصات فردی در این مقاله نقاط قوت خاصی را برجسته می‌کند که فرهنگ هر شرکت را بسیار استثنایی می‌کند. اما این شرکت‌ها به‌رغم نمایندگی صنایع مختلف، اشتراکات یکسانی نیز دارند. قهرمانان فرهنگ احتمالا صفات زیر را دارند:

1- عملکرد مالی قوی: پس از اندازه‌گیری در یک دوره پنج‌ساله، شرکت‌های تجاری عمومی در این لیست به‌طور متوسط 234درصد افزایش قیمت سهام را مشاهده کرده‌اند این درحالی است که در مدت مشابه شاخص سهام S&P 500، 62 درصد و بورس نزدک (Nasdaq) 117درصد افزایش یافته است. 11 شرکت از 15 معامله‌گر قهرمان فرهنگ، از S&P 500 بهتر عمل کردند. در مجموع این شرکت‌ها عملکرد مالی و اقتصادی بسیار خوبی در مقایسه با شرکت‌های صنایع خود داشته‌اند.

2- رهبری زنان: قهرمانان فرهنگی بیش از دو برابر بیشتر از شرکت‌های معمولی Fortune500 توسط یک مدیر زن هدایت می‌شوند. ما دریافتیم که 24درصد (5 از 21) قهرمانان فرهنگ یک مدیرعامل زن دارند. فقط 7درصد از شرکت‌های Fortune500 دارای یک مدیرعامل زن هستند و از سال 2018، تنها 5درصد از صندلی‌های هیات‌مدیره را زنان تشکیل می‌دهند. از قهرمانان فرهنگ با هیات‌مدیره رسمی، به‌طور متوسط 34درصد از اعضای هیات‌مدیره زن بودند. در سال 2018، 23درصد از اعضای هیات‌مدیره Fortune500 زن بودند.

3- محیط‌های ایمن از نظر روان‌شناسی.  500 Culture، صدها شرکت را رتبه‌بندی و بیش از 200 موضوع فرهنگی را مطالعه و اندازه‌گیری می‌کند تا قهرمانان فرهنگی را در بین آنها تعیین کند. با این حال، تیم تحقیقاتی X Culture هنگامی که میانگین نمره احساسات برای هر مبحث نسبت به کل نمونه 500 Culture را محاسبه می‌کند، متوجه شده است که کارمندان شرکت‌های این لیست آزاد هستند و بدون صدمه از مجازات، صریح صحبت کرده و ایده‌ها و نگرانی‌های خود را مطرح می‌کنند.

در جدول اول بیشترین و مثبت‌ترین ارزش فرهنگی هر یک از 21 شرکتی که قهرمان فرهنگی سال 2020 شده‌اند را خواهیم دید.در واقع این شاخص‌ها بیشترین اهمیت را نزد رهبران سازمانی داشته‌اند.