این نیروها تغییر عمده‌ای در راهی که شرکت طی می‌کند ایجاد و همان‌طور که می‌دانیم ادامه حیات کسب و کار را تهدید می‌کنند. نیروهای ویرانگر درحال تغییر تمام جنبه‌های کسب و کار و جامعه هستند. گرچه تخریب فرصتی است برای رهبرانی که می‌توانند تغییر را بپذیرند و در دگرگونی نیروهایشان با یک پاسخ استراتژیک به آن پیشرو بمانند و اقدامات پیشگیرانه لازم را درنظر بگیرند.   در این شرایط ابتکار عمل نیروی کار نه تنها حیاتی است، بلکه باعث رونق اکوسیستم بازاری که در آن موسسات اقتصادی رقابت می‌کنند می‌شود.   مرکز مشاوره دیلویت هفت نیروی ویرانگر را که رهبران باید بدانند و در استراتژی‌شان برای پیشرفت آینده لحاظ کنند شناسایی کرده است:

• تکنولوژی از یک ابزار صرف بودن به اینترنت اشیا تبدیل شده است و روش‌های متفاوتی از کار و نیاز تمام کارکنان و رهبرانشان را فراهم می‌کند تا «تکنولوژی‌محور» شوند.

• داده‌ها تبدیل به سونامی‌ای شده که می‌تواند باعث تقویت رشد در سازمان‌هایی شود که به قدرت ابرداده و تحلیل‌ها برای روشن کردن بینش مشتری دسترسی دارند و رقابت‌پذیر باقی می‌مانند یا نهایتا آنهایی را که در این راه موفق نیستند از سر راه برمی‌دارند.

•  دنیای فرافیزیکی در حال ظهور است که بار دیگر بر بهره‌وری و خودکارسازی(اتوماسیون) فعالیت‌های دستی تمرکز می‌کند تا هزینه‌ها را کنترل و همگام با رقبایش حرکت کند.

• اتوماسیون با تکیه بر مهارت‌های انسانی لازم و تمرکز بر ارزش‌آفرینی برتر، شغل‌های جدیدی ایجاد می‌کند.

• تکنولوژی معنای کارگر را تغییر داده است به گونه‌ای که سال‌های کاری را از طریق آموزش مستمر و تغییرات شغلی افزایش داده است.

• شغل روزمزد یا پاره‌وقت که در آن انبوهی از استعدادهای گوناگون وجود دارد فراگیر شده و باعث بهبود بهره‌وری و تسریع انجام کار شده است.

• تنوع و تفاوت نسل‌ها باعث ایجاد گفت‌وگوهای رو در رو، تقویت نیروی کار و در برگیرنده الزامات سازمانی شده است.

در مواجهه با این عوامل ویرانگر، ممکن است مدیران ترغیب شوند تا برای تاثیر بر کسب و کارشان وسواس زیادی به خرج دهند.

 این مساله به شدت برای بقای سازمان حیاتی است.  تغییر عظیمی در زمینه اینکه کار چطور انجام شود، چه کسی انجام دهد و محیطی که آدم‌ها در آن کار می‌کنند در راه است. مدیران ارشد دیگر نمی‌توانند نپذیرند که این عوامل انسانی هستند. به هرحال تغییر ماهیت نیروی کار در بستر تغییر پایه‌ای سازمان مساله‌ای بسیار پیچیده است.   ایجاد ارتباط بین مسائل مرتبط با نیروی کار و استراتژی کلی کسب و کار با سوالات زیر شروع می‌شود:

• آیا کارکنان مناسبی دارید؟

• همزمان با توسعه اتوماسیون، یکپارچگی با نیروی کار با توجه به اینکه باعث انگیزش و ابقای بهترین کارکنانتان خواهد شد چطور صورت خواهد گرفت؟

• آیا همزمان با شتاب تغییر بازار، سازمان شما برای سازگاری با این تغیر چابکی لازم را دارد؟

• همزمان با انجام عملیات، چطور به نوآوری می‌رسید؟

• نیازهای سازمان را برای دوام آوردن در رویارویی با آینده ویرانگر چطور شناسایی می‌کنید؟

در دنیای امروز محدود کردن تفکر استراتژیک به دغدغه‌های سنتی مانند موقعیت بازار، سودآوری، پیاده‌سازی تکنولوژی و کاهش هزینه‌ها خطرناک است. شکست در همسویی این برنامه‌های استراتژیک با واقعیت‌های نیروی کار در حال تغییر می‌تواند سیکل معکوسی را ایجاد کند که بر استخدام، ابقا، انگیزش و تنبیه کارکنان تاثیرگذار باشد.  همان‌طور که از رهبران انتظار می‌رود تا در مورد کسب و کار پیش‌بینی کنند، پاسخگو باشند و در مواجهه با شکست پیروز شوند، باید در مورد تغییر نیروی کار نیز به همین شکل پیش‌بینی کنند، پاسخ دهند و قبول کنند.   انتقال نیروی کار درمیان تمام رده‌های مدیریت و منابع انسانی مشترک است و انجام آن مستلزم درک شفافی از آینده شغل، نیروی کار و محیط انجام کار خواهد بود. از طریق چرخه‌های سریع تجربه، تحلیل و پیاده‌سازی در بستر برتری عملیاتی سازگاری سازمان با این مسائل می‌تواند تسهیل شود. نوآوری نیروی کار چندوجهی پیچیده و نیازمند تخصص، فناوری دقیق، درک کسب و کار و رجوع به مرزهای بیرون از قلمرو کار برای کسب ایده‌های جدید است. با همسوسازی استراتژی نیروی کار برای آینده با عناصر دیگر برنامه‌ریزی کسب و کار، می‌توانید توانایی سازمانتان را برای رشد، بهبود مستمر و پیشرفت در بازاری که به سرعت در حال تغییر است تسریع کنید.

  شناخت هفت نیروی ویرانگر که دارند بر سازمانتان اثر می‌گذارند پارامتر مهمی برای آینده‌ای است که رشد لگاریتمی دارد و همچنین نیروی کار عطش رویارویی با آن را نیز دارد.  در مواجهه با ویرانی، پاسخی استراتژیک به تبدیل نیروی کار- که با استراتژی کسب و کار همراستاست- می‌تواند عملکرد شرکت را به شکل موثری در آینده از شکست مصون نگه دارد. متغیر کلیدی در دیلویت تمرکز پیوسته بر نوآوری است. ما بر نیاز به شناسایی محیط‌های جهانی فراگیر و پیچیده از طریق ارتباط بین فناوری و استعداد تمرکز داریم تا به مشتریانمان کمک کنیم برای آینده آماده باشند.  مشخص نیست آینده کار چگونه خواهد بود. راجع به واقعیت‌های تازه‌ای که مدیران امروز با آن مواجهند بیشتر بیاموزید.