درگذشت سازنده پیشکسوت سازهای ایرانی

مرادی به خاطر موقعیت شغلی خود در مرکز حفظ و اشاعه از راهنمایی‌‌های هنرمندانی چون داریوش صفوت، احمد عبادی، سعید هرمزی، یوسف فروتن، علی‌‌اصغر بهاری، علی تجویدی، فرهنگ شریف، جلیل شهناز، منصور نریمان، فریدون حافظی، غلامحسین بیگجه‌‌خانی و محمد مقدسی برای ساختن سازهای خود استفاده برد. او کتابی نیز با عنوان «سوز و ساز عشقی» (درباره‌ هنر و زندگی محمد نوایی) تالیف کرده که توسط نشر تصنیف منتشر شده است. مرادی در سال ۱۳۷۲با رتبه‌ ۵ سازسازی و با ۲۳ سال سابقه‌ کار در مرکز حفظ و اشاعه‌ موسیقی بازنشسته شد. او از این سال به بعد نیز به عنوان مدرس و کارشناس مرکز فعالیت داشت.