راهنمای حل مسائل و مشکلات کارکنان در یک کتاب

از سوی دیگر، کارکنان نسبت به رفتار مدیران و شرایط سازمان یا واحد خود نارضایتی‌هایی دارند و اگر در این موارد روشی مدون وجود نداشته باشد، نتیجه ترک سازمان، تاخیر، خرابکاری، شایعه‌سازی و ایجاد یک فرهنگ مخرب ناشی از نارضایتی خواهد بود. اینجاست که ضرورت رسیدگی به شکایات و نارضایتی‌های کارکنان صدچندان می‌شود. اگر می‌خواهید به کمک نظم و انضباط در محیط کار به دستاوردهای بزرگ برسید این کتاب، راهنمای موثری است و به ما می‌آموزد که علاوه بر رسیدگی به شکایات ذی‌نفعان و مشتریان برون‌سازمانی، باید توجه ویژه‌ای به سازوکارهای رسیدگی به نارضایتی‌های کارکنان هم داشته باشیم.» «کتاب راهنمای مدیریت انضباط و نارضایتی کارکنان» در ۱۱۸ صفحه و به قیمت ۱۴۹هزار تومان از سوی انتشارات پویش مدام روانه بازار کتاب شده است.