پیامد این اندیشه برای فلسفه سیاسی این است که تصور جامعه کاملی که در آن همه آرمان‌ها و خیرهای اصیل به‌دست‌ آید نه‌تنها اتوپیایی، بلکه ذاتا متناقض است. آیزایا برلین هم مثل بسیاری از فیلسوفان سیاسی برجسته قرن بیستم مهاجر بود. او از روسیه به بریتانیا مهاجرت کرده بود. تجربه‌اش از ضربه‌های دردناک سیاسی و از رژیم‌های توتالیتر قرن بیستم دست اول و مستقیم بود و همین‌ها به‌علاوه تعلیم و تربیت بریتانیایی او بود که افکار و اندیشه‌های سیاسی‌اش را شکل داد. اما میراث غیرانگلیسی او شور و شوقی آتشین به اندیشه‌ها و درکی تراژیک از زندگی بشر است. آثار برلین تجسم پنجه درافکندن با اصول بنیادین سنت فکری غربی است و لیبرالیسم او لیبرالیسمی است مبارزطلب و کاملا اصیل و متمایز.

فلسفه سیاسی آیزایا برلین با ۲۴۵ صفحه و قیمت ۵۰ هزار تومان توسط نشر نو منتشر شده است.

 

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند