لیلیت تریان از اولین نسل مجسمه‌سازان ایرانی است که این هنر را در مدرسه بوزار فرانسه فراگرفت و پس از بازگشت به ایران در سال ۱۳۳۹ آموزش این رشته را در دانشکده هنرهای تزئینی دانشگاه تهران آغاز کرد. لیلیت تریان پس از انقلاب و پس از آنکه رشته مجسمه‌سازی از رشته‌های دانشگاهی حذف شد، از دانشکده هنر کنار گذاشته شد. اولین نمایشگاه آثار او سال ۱۳۶۸ در نشر نقره تهران برگزار شد و چند سال بعد در دهه هفتاد از او برای تدریس مجسمه‌سازی در دانشگاه آزاد دعوت کردند. لیلیت تریان در سال ۱۳۵۷ خانه پدری‌اش را به «کارگاه هنر» تبدیل کرد و در چهار دهه گذشته در همین کارگاه به کار و آموزش مجسمه‌سازان جوان مشغول بود. یکی از مشهورترین آثار او مجسمه‌ای است که از یپرم خان، یکی از فرماندهان نظامی ایرانی ارمنی در جریان انقلاب مشروطه ایران ساخت. این مجسمه در کلیسای مریم مقدس تهران نصب شده است.