پدیده‌ ملال که در دوران پیشامدرن، به اشراف و برخی طبقات خاص محدود می‌شد از دوران رمانتیسم گسترش یافت و به‌تدریج به یکی از ویژگی‌های انسان مدرن بدل شد. ملال انسان را از درون می‌خورد و همچون غبار بی‌آنکه دیده شود می‌آید و می‌رود. ملال با معنای هستی سروکار دارد و به همین دلیل هم در ذیل موضوعات فلسفی قرار می‌گیرد. علاقه‌مندان برای حضور در این نشست می‌توانند ساعت ۱۶:۳۰ به مرکز فرهنگی شهر کتاب به نشانی خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه سوم مراجعه کنند.