طلایی درباره مشکلات این روزهای موسیقی در کشورمان گفت: صحبت کردن درباره مشکلات موسیقی بی‌فایده است؛ زیرا چند سال است که ما درباره معضلات این هنر صحبت می‌کنیم؛ ولی اهمیتی داده نمی‌شود. بسیاری از هنرمندان دلسرد شده‌اند و این موضوع فقط به ضرر موسیقی است. این نوازنده افزود: همه هنرمندان در مصاحبه‌های خود اعلام کرده‌اند که باید مسوولان و هنرمندان میزگردهایی برگزار کنند و درباره مشکلات این حوزه صحبت کنند. البته صحبت کردن به‌تنهایی فایده ندارد، بلکه باید به یک جمع‌بندی درست برسیم و راه را برای پیشرفت موسیقی باز کنیم. طلایی تاکید کرد: اگر دست روی دست بگذاریم در چند سال آینده چیزی از موسیقی باقی نمی‌ماند. البته بخشی از مشکلات باید توسط مسوولان برطرف شود و بقیه توسط هنرمندان برطرف شود تا به نتیجه دلخواه برسیم.