دو باتن در این کتاب تلاش فراوان برای دستیابی به منزلت اجتماعی را بررسی می‌کند؛ جست‌وجویی که بیش از آسایش مادی با عشق سروکار دارد. نویسنده کتاب برای اثبات نظریه‌اش از تاریخ غرب و اندیشه‌های سنت آگوستین تا ماکیاولی و آنتونی رابینز بهره می‌گیرد. دو باتن هنگامی که از فضایل مردم‌گریزی هوشمندانه، ارزش هنر، یا چرخاندن لابستر کنار ساحل صحبت می‌کند نه‌تنها اوقات سرگرم‌کننده‌ای را فراهم می‌آورد، بلکه مطالبی بسیار مفید و ضروری را بیان می‌کند. کتاب «اضطراب منزلت» در ۲۳۸ صفحه و به قیمت ۲۸هزار تومان از سوی انتشارات چترنگ منتشر شده است.